Consilium AB

Consilium under januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 10:03 CEST

Affärsområdet Komponenter planeras delas ut till aktieägarna och noteras på First North under augusti 2007. Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter kommer för period efter utdelningen därför ej att ingå i påföljande månadsrapporter. I månadsrapporten för juni 2007 ingår nettoomsättning och orderingång för den under början av juni förvärvade verksamheten i Dubai för perioden efter förvärvet och har påverkat affärsområdena Brand & Gas och Navigation positivt under juni 2007.

Nettoomsättningen för Consilium totalt, avseende perioden januari - juni 2007, ökade med 31 procent jämfört med föregående år till 468,0 MSEK (356,3). Nettoomsättningen för Marina system ökade med 41 procent jämfört med föregående år och uppgick till 359,5 MSEK (255,6). Nettoomsättningen för övriga verksamheter ökade med 8 procent till 108,5 MSEK (100,7).

Orderingången för Consilium totalt, avseende perioden januari – juni 2007, ökade med 30 procent jämfört föregående år till 568,9 MSEK (436,6). Orderingången för Marina system ökade med 32 procent till 440,0 MSEK (333,9). Orderingången för övriga verksamheter ökade med 26 procent till 128,9 MSEK (102,7).

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m juli 2007 kommer att publiceras den 28:e augusti 2007.

Stockholm 2007-08-13

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för brand- och gasdetektering samt navigationsutrustning. Målsättningen är att vara en innovativ och konkurrenskraftig leverantör med hög servicegrad inom väl definierade marknads- och produktområden. Det allt övergripande målet är att genom utnyttjande av Consiliums kompetens inom valda segment och genom tillämpning av en tydlig affärsstrategi skapa värden för aktieägarna. Consilium fokuserar tillväxtsatsningarna inom Marina system till marknads- och produktområden där koncernen redan har eller kan uppnå världsklass. Consilium är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB, har drygt 440 anställda och omsätter mer än 760 MSEK.