Consilium AB

Consilium under januari – oktober 2006

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 14:23 CET

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari – oktober 2006 ökade med 16 procent jämfört mot föregående år till 617,9 MSEK (532,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 21 procent föregående år och uppgick till 324,4 MSEK (268,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 33 procent till 151,3 MSEK (113,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 6 procent till 142,2 MSEK (151,3).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari - oktober jämfört med samma period föregående år med 26 procent till 722,3 MSEK (575,2). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 9 procent till 360,0 MSEK (330,7). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 102 procent till 212,4 MSEK (105,4). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 8 procent till 149,9 MSEK (139,1).


Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m november kommer att publiceras den 18:e december 2006.

Stockholm 2006-11-17

Consilium AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterad på Nordiska börsen, Stockholm i Small Cap-segmentet, har 400 anställda och omsätter 700 MSEK.