Consilium AB

Consilium under januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 11:00 CEST

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet minskade under januari-september 2004 med 3 procent till 420,1 MSEK (431,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas minskade med 6 procent till 190,2 (203,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 14 procent till 91,7 MSEK (106,6). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 13 procent till 138,2 MSEK (122,3).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-september 2004 med 16 procent till 472,5 MSEK (408,1). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 21 procent till 230,3 MSEK (191,0). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 10 procent till 100,8 MSEK (92,0). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 13 procent till 141,4 MSEK (125,1).

Tabell på: http://www.newsonline.se/release.asp?PmId=48935&ComId=287

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 19:e november 2004.

Stockholm 2004-10-15

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 631 MSEK.