Consilium AB

Consilium under januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 10:10 CEST

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari-september 2005 uppgick till 479,6 MSEK (420,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade till 238,9 MSEK (190,2). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade till 104,5 MSEK (91,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter uppgick till 136,2 MSEK (138,2).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-september 2005 till 516,3 MSEK (472,5). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade till 289,1 MSEK (230,3). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade till 94,5 MSEK (100,8). Orderingången för affärsområdet Komponenter minskade till 132,7 MSEK (141,4).

Nettoomsättning


Jan-sept
2005
Jan-sept
2004
Jan-dec
2004

Brand&Gas
238,9
190,2
268,0

Navigation
104,5
91,7
126,8

Komponenter
136,2
138,2
187,6

Kärnverksamhet
479,6
420,1
582,4

Övriga verksamheter
6,7
8,0
11,4

Totalt
486,3
428,1
593,8Orderingång


Jan-sept
2005
Jan-sept
2004
Jan-dec
2004

Brand&Gas
289,1
230,3
300,7

Navigation
94,5
100,8
125,1

Komponenter
132,7
141,4
186,3

Kärnverksamhet
516,3
472,5
612,1

Övriga verksamheter
12,2
8,2
9,9

Totalt
528,5
480,7
622,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 18:e november 2005.

Stockholm 2005-10-14

Consilium AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 600 MSEK.