Consilium AB

Consiliums nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:13 CET

Intresset för Consiliums nyemission har varit stort och den har övertecknats med 58,7 procent. Därmed behöver inga emissionsgarantier tas i anspråk. Nyemissionen tecknades nästan fullt ut med primär företrädesrätt, vilket innebär att de som utan företrädesrätt anmält sitt intresse för att teckna aktier inte har fått någon tilldelning och att endast en begränsad tilldelning sker med stöd av subsidiär företrädesrätt.

I emissionen som genomfördes med företräde för befintliga aktieägare utges totalt 199 799 nya aktier av serie A och 2 167 134 nya aktier av serie B. Av dessa tecknades 199 799 aktier av serie A och 2 139 087 aktier av serie B med primär företrädesrätt.

Consilium tillförs genom nyemissionen cirka 73 miljoner kronor före emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterad på Nordiska listan, Stockholm i Small Cap-segmentet, har 400 anställda och omsätter 700 MSEK.