Consilium AB

Consiliums prospekt godkänt av Finansinspektionen

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 16:56 CET

Consilium meddelar idag att Finansinspektionen godkänt bolagets prospekt med anledning av beslutet om företrädesemission på extra bolagsstämman den 27 oktober 2006. Prospektet kommer att skickas ut till samtliga kända aktieägare, efter avstämning i VPC:s register per den 6 november, 2006.

Villkor i sammandrag:
Företrädesrätt: Tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Consilium.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen: 6 november, 2006.
Handel med teckningsrätter: 9 november – 20 november, 2006.

Emissionskurs: 31 kronor per aktie.
Teckningstid: 9 november-23 november, 2006.
Teckning och betalning av aktier: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning, således senast den 23 november 2006.
Antal nyemitterade aktier: 199 799 aktier av serie A. 2 167 134 aktier av serie B.
Emissionslikvid: 73 374 923 kronor.

Det godkända emissionsprospektet finns även för nedladdning på Consiliums hemsida, www.consilium.se, på Swedbank Markets hemsida, www.swedbank.se/prospekt, samt
i tryckt form på Consilium och Swedbanks huvudkontor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
VD och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33


Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt Finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Nordiska börsen i Stockholm i small Cap-segmentet, har drygt 400 anställda och omsätter 700 MSEK.