Consilium AB

Consiliums VD förvärvar 100 000 köpoptioner

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2003 09:03 CEST

Vid bolagstämman i börsnoterade Consilium den 21 maj beslutades att erbjuda VD Ove Hansson att förvärva 100 000 köpoptioner i bolaget. Varje option medför en rätt att under tiden 1 september 2007 - 30 december 2007 köpa en aktie av serie B för 40 kronor. Erbjudandet har accepterats och utnyttjats till fullo.

För ytterligare information kontakta:
Carl Rosenblad, Styrelsens ordförande, 070-575 5000

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har man en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK.