TeleComputing Sweden AB

Consis-kedjan outsourcar IT-driften till TeleComputing

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 11:00 CEST

TeleComputing har tecknat ett 4-årigt driftavtal med en av Norges största redovisningsbyråer Consis med 300 anställda på 40 kontor. Ordervärdet beräknas uppgå till 11 Mkr.

Consis har båda helägda- och franchise-anslutna kontor. Consis har etablerat ett eget IT-bolag, Consis Solutions, som har som uppdrag att säkerställa att både interna användarna och Consis kunder får tillgång till ett bredare tjäneutbud.

”Consis Solutions huvuduppgift är att ge våra redovisningskontor och deras slutkunder en konkurransfördel genom att förvalta och vidareutveckla branschens bästa IT-verktyg. Consis har redan lagt ned betydande resurser på utveckling av en anpassad Axapta-lösning. TeleComputing har erbjudit oss en driftslösning som ligger långt före konkurrenterna och som innehåller många bra tilläggsverktyg . Dessutom hade de konkurrenskraftiga priser”, säger styrelseordförande i Consis Solutions, Ingar Eide.

”När Telecomputing även kunde bemöta våra krav på många referenser, säkra lösningar, daliga rutiner och ett marknads-samarbete, kändes de som en perfekt organisation för oss. Vi ser valet av TeleComputing som en viktig del i våra framtida expansionsplaner”, fortsätter Ingar Eide.

TeleComputing skall leverera en standardiserad driftslösning för Consis som omfattar kontorsapplikationer och olika redovisnings- och lönesystem. Utöver detta skall TeleComputing leverera olika verktyg som stödjer Consis Solutions avseende kundadministration, support av sluttkunder samt implementering av nya kunder och användare. TeleComputing övertar driften när kontraktet med existerande driftleverantör går ut 1 april 2005.

”Avtalet med Consis visar än en gång att TeleComputing har en bra och skalbar lösning för företag med expansionsplaner. Consis är ytterligare ett exempel på kombinationen av egna och franchise-kontor som väljer TeleComputing”, säger Johan Lindqvist, VD TeleComputing.

* * *


För mer information kontakta:
TeleComputing VD Johan Lindqvist Tfn 08-556 109 35 Mobil: 0733-55 09 35
E-post: johan.lindqvist@telecomputing.se eller gå in på vår hemsida: www.telecomputing.se


Fakta om TeleComputing
TeleComputing levererar lösningar för effektiv, centraliserad IT-drift med stöd för att användarna enkelt och säkert får tillgång till information oavsett tid, plats eller utrustning till en förutsägbar kostnad. TeleComputing är marknadsledande inom området centraliserade driftstjänster för Windowsbaserade programvaror. Över 2 400 olika programvaror är testade och verifierade i vår egen driftsmiljö och idag hanterar TeleComputing driften för ca 500 företagskunder i Norden. TeleComputing ASA etablerades i Norge 1997 och är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. Företaget som verkar på den nordiska marknaden har 225 anställda varav ca 100 medarbetare i det svenska bolaget med kontor i Stockholm och Göteborg. Bland våra kunder finns Previa, OM, Drott, Semper, Sandrews Metronome, Kvalita, MTV, Kungsleden, kommuner och landsting.