Trio AB

Contact center-lösning till SpareBank 1 Skadeforsikring

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 13:07 CEST

Norska försäkringsbolaget SpareBank 1 Skadeforsikring AS har köpt en Trio Agent-lösning till försäkringsrörelsens skaderegleringsavdelning. Ordervärdet uppgår till cirka 2 MSEK.

SpareBank 1 har en omfattande verksamhet och hanterar stora mängder inkommande samtal. Trio Agent-lösningen, som är dimensionerad för 140 handläggare, ger stora möjligheter att ta emot kundärenden på ett effektivt och kundvänligt sätt.

”Det var viktigt för SpareBank 1 att få en lösning som klarar att hantera inkommande ärenden via många kanaler”, säger Michael Stubbing, divisionschef Enterprise Division. ”Det nya systemet kommer initialt att kunna ta emot e-post, fax och SMS, men kan framöver även anpassas till andra medier.”

I Trios leverans ingår även närvarohanteringssystemet Trio Present. Detta möjliggör integrering av receptionen med contact centret, vilket i förlängningen skapar ytterligare möjligheter till flexibilitet, kundvänlighet och besparingar.


För ytterligare information kontakta:
Michael Stubbing, divisionschef Enterprise Division, 08-457 3035


Om Trio:
Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio PresentOffice, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Televoice. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla call- och contactcenter, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com