Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Containerhanteringen i hamnarna ökade med 10 procent förra året

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 10:00 CEST

Det hanterades 1,1 miljoner containrar, flak och kassetter under förra året. Det är en uppgång med 10 procent. 85 procent av den totala godsomsättningen avsåg utrikes varutrafik och 15 procent avsåg inrikes trafik. Den totala utrikes varutrafiken med fartyg uppgick till 131 miljoner ton under år 2002. Det är en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Från utrikes ort lossades 72,4 miljoner ton medan 58,9 miljoner ton lastades ut.
Av utrikes gods som lastades i Sverige transporterades 79 procent till länder inom EU-området. Tyskland och Finland dominerade som mottagarländer med 24 procent respektive 13 procent av allt lastat utrikes gods. Som avsändarland för gods som skeppades till Sverige dominerade Tyskland och Danmark.
Lossade petroleumprodukter och råolja uppgick till 26,5 miljoner ton, vilket är en minskning med 4 procent. Lossade skogsråvaror ökade med 12 procent, från 8,9 miljoner ton till 9,9 miljoner ton.
Lastade petroleumprodukter och råolja uppgick till 11.9 miljoner ton jämfört med 11,6 miljoner ton året innan.
Godskvantiteterna som lossats i hamnarna från inrikes ort uppgick till 11,7 miljoner ton. Det är en minskning med 4 procent jämfört med året innan. Tabell över de 25 största hamnarna i Sverige, räknat efter hanterad godsmängd 2002, finns nedan.
Uppgifterna är hämtade från SIKA Statistiska meddelande Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2002 som finns tillgängligt på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Tabell De 25 största hamnarna i Sverige beräknat efter hanterad godsmängd 2002.

Hamn år 2 002 år 2 001
Göteborg 32 294 32 965
Brofjorden, Scanraff 15 966 17 790
Trelleborg 10 336 9 849
Helsingborg 7 107 7 430
Malmö 6 962 6 449
Luleå 6 766 6 812
Oxelösunds hamnar 4 773 4 720
Stockholm 4 705 4 923
Karlshamn 4 554 3 932
Norrköping 3 965 3 929
Gävle 3 588 3 439
Stenungsunds hamnar 3 280 3 000
Slite hamnar 2 593 2 663
Storugns 2 437 2 297
Husum 2 434 2 107
Kapellskär 2 273 2 146
Sundsvall 2 074 1 858
Nynäshamns oljehamn 2 013 1 493
Ystad 2 002 2 128
Halmstad 1 956 1 964
Västerås 1 907 1 795
Skellefteå 1 818 1 730
Jättersön 1 566 1 184
Piteå 1 529 1 487
Varberg 1 465 1 339
Samtliga hamnar i Sverige 154 629 152 830

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB Margareta Södergren ,telefon: 019-176302, margareta.sodergren@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.