ControlCert Scandinavia AB

ControlCert – ny svensk aktör för ISO/FSSC-certifiering av livsmedel

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 14:00 CEST

– Detta är ett erkännande av vår kompetens, efter många års arbete med andra certifieringsorgan och internationella standarder är vi nu redo, säger Patrick Gustavsson, ansvarig för ledningssystem på ControlCert och delägare.


Företaget fick innan sommaren klart med egen ackreditering av Swedac mot ISO 22000 och FSSC 22000, där FSSC är den mest snabbväxande internationella standarden inom livsmedel, både globalt och i Sverige. ControlCert blir därmed det enda svenska certifieringsorganet som specialiserat sig på livsmedelssäkerhet och täcker in detta med egen ackreditering.

– Vi har sett att andra aktörer ofta jobbar med granskningar och beslut som kräver en hel del rapportering på andra språk, säger Henrik Thollander, VD på ControlCert, ansvarig för produktcertifiering och delägare.
– Vi vill erbjuda våra kunder en snabbare och enklare hantering, med dokumentation på svenska, utan att för den skull ge avkall på kvalitet och kompetens, fortsätter Henrik.

I hård konkurrens med multinationella och globalt etablerade företag i branschen tar nu ControlCert en framträdande plats i kraft av sin kompetens och erfarenhet. Ledningen i ControlCert har t.ex. varit med från början och tagit fram denna ISO-standard och är nu även aktiva i fortsatt revidering av ISO 22000.

– Många företag upplever att enklare standarder inte ger tillräcklig utveckling och mervärde i längden, säger Patrick Gustavsson, chefsrevisor.
– Vi ser hur branschen har utvecklats i kunskap och prestanda under åren. Särskilt tillverkande livsmedelsföretag behöver mer internationellt gångbara certifieringar, och där kommer ISO 22000 bra in. Om de uppfyller kraven i den så kan de prova att gå vidare mot FSSC 22000, som är den standard där de vanligaste kundkraven på internationell nivå idag ligger, fortsätter Patrick.

ISO 22000 har idag en stor spridning i Sverige, de flesta större mejerier och köttföretag har anammat denna sedan snart tio år tillbaka. ISO har alltid tagit fram standarder som innebär en ganska stor frihet för användarna att själva konstruera sina system med tillhörande dokumentation.Men det medför också krav på egen kompetens, eller att man tar hjälp av konsulter. Detta är viktiga erfarenheter som ControlCert har med sig in i det nya arbetet som revisorer och certifierare mot ISO 22000. Att förstå hur system ska fungera i praktiken är en av de nyckelaspekter som ControlCert gärna framhåller.

– Vi vet att kunderna uppskattar vår förmåga att se saker från flera olika vinklar, och att vi kan förklara på ett lättförståeligt sätt hur kraven är ställda" - säger Henrik Thollander, VD.
– Som rikstäckande certifieringsorgan jobbar vi med ett kundnära och personligt engagemang som har uppskattats under de tre år som företaget varit igång, fortsätter Henrik.

FSSC 22000 består av två olika ISO-standarder, ISO 22000 och ISO/TS 22002-1 som i korthet innebär att ledningssystem för livsmedelssäkerhet kombineras med mer detaljerade krav på hur anläggningens grundförutsättningar måste skötas. FSSC är en organisation i Nederländerna som har en oberoende stiftelse, Foundation for Food Safety Certification, som står bakom certifieringsanvisningarna för FSSC 22000. De säkerställer att denna certifiering ska vara likvärdig redan etablerade certifieringar för tillverkande livsmedelsföretag.

– Vi ser en stark utveckling inom certifiering av livsmedel på denna internationella nivå och känner oss väl rustade för kommande uppdrag, fortsätter Patrick.

– Vi har inriktat oss på att revidera tillverkare, grossister och tradingföretag framöver, avslutar Patrick Gustavsson, certifieringsansvarig.


ControlCert Scandinavia AB är ett privat och svenskägt certifieringsorgan som även genomför utbildningar inom livsmedelssäkerhet och HACCP. Se mer info på www.controlcert.se


För mer information, kontakta


Patrick Gustavsson, Chefsrevisor, 072-711 57 62  patrick.gustavsson@controlcert.se

eller

Henrik Thollander, VD, 070-222 17 17  henrik.thollander@controlcert.se