Altero AB

CoolGuard: Coolguard AB byter firmanamn till Altero AB

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:24 CEST(Aktietorget: COOL B)
Coolguard har under senare år expanderat genom förvärv och bolagets erbjudande har breddats till att omfatta fyra huvudsakliga områden: egenkontroll, fjärravläsning, fördelningsmätning samt drift och underhåll.
Som en följd av detta har behovet av ett enhetligt firmanamn uppstått, som på ett bättre sätt än Coolguard överensstämmer med koncernens verksamhet och utökade produktportfölj. På en extra bolagsstämma den 15 januari 2009 beslutades därför att byta firmanamn till Altero AB.

Dotterbolagen Airson FMS och Iniris kommer att byta namn till Altero Systems respektive Altero
Energy Solutions. Befintliga varumärken såsom MeterCam, V3i och CoolGuard kommer att finnas kvar som produktnamn.

Altero är väl positionerat i den rådande konjunkturen. Tillväxten för bolagets produkter och lösningar drivs förutom av ökade krav på energibesparing även av lagstiftning, exempelvis skärpta krav på livsmedelssäkerhet och framtida krav på individuell undermätning i lägenheter.

I samband med namnbytet lanseras koncernens nya webbplats, www.altero.com, där information om bolagets produkter och verksamhet kommer att finnas.För ytterligare information kontakta VD, Christian Widing, telefon 040-689 33 50