Gunnebo Nordic AB

COOP förnyar SafePay™ avtal med Gunnebo

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 14:30 CESTRamavtalet, som tecknats med COOPs nordiska inköpsorganisation COOP Trading, löper under tre år och omfattar leverans och installation av samtliga delar av SafePay-systemet till COOPs nordiska organisation.

 

"En säker butik och säker miljö för våra anställda och kunder är prioriterat inom Coop," säger Anders Gruvfors, Kedjechef Coop Nära. "Nya SafePay med bläckskydd ger ett slutet system hela vägen från butik till uppräkningscentral. Kontanterna går direkt från SafePay systemet till värdetransportören utan någon som helst exponering. Ramavtalet innebär att vi har valt samarbetspartner och att vi gemensamt med Gunnebo arbetar för en realiserbar vision om den kontantsäkra butiken", avslutar Anders Gruvfors.

Gunnebo och COOP har samarbetat kring SafePay sedan 2003, och COOP har i dagsläget runt 950 SafePay system installerade i COOP-butiker runt om i Norden.

"COOP är en av Gunnebos absolut viktigaste SafePay-kunder och vi har haft ett flerårigt samarbete kring sluten kontanthantering . Detta avtal är av mycket stor vikt för Gunnebo då det visar att COOP är nöjda med vårt samarbete så långt och nu vill fördjupa det," säger Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall.

 (publ)
Group Communications

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller

Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06,

mobil: 0708-28 33 39, eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com 

 

Informationen

Informationen är sådan som Gunnebo AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2009 kl. 14.00.

 

 

GUNNEBO AB

COOP i Sverige, Norge och Danmark har förlängt ramavtalet kring det integrerade systemet för kontanthantering, SafePay, med säkerhetskoncernen Gunnebo i ytterligare tre år. Avtalet innefattar leverans, installation och service av det helt slutna och integrerade kontanthanteringssystemet SafePayTM.