Coop

Coop fortsätter sälja ekologiska jätteräkor

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 15:02 CEST

Tidigare i år kritiserade Svenska Naturskyddsföringen (SNF) Coop Sveriges försäljning av ekologiska jätteräkor. Coop Sverige anser att de ekologiska räkorna är det bästa alternativet för konsumenterna. Coop Sverige kommer därför att fortsätta sälja ekologiska jätteräkor.

Coop Sverige har noggrant tagit del av SNFs kritik. Den kommer att föranleda vissa ändringar i marknadsföringen, men inte något stopp för försäljningen.

– Vår ambition är att erbjuda våra konsumenter det bästa och mest miljövänliga alternativet av en vara. Jämfört med intensivodlingar och trålfiskade räkor är de ekologiska jätteräkorna det bästa alternativet, säger Åke Natt och Dag, miljöchef på Coop Sverige

Idag finns tre sorters produktion av jätteräkor:
· Intensivodling. Odlingen ger stora negativa miljöeffekter. Coop Sverige har aldrig sålt sådana räkor.
· Räkor som trålfiskas i havet. Bifångsterna är enorma och de negativa miljöeffekterna stora. Coop Sverige har sålt sådana räkor, men slutade när de ekologiska jätteräkorna blev tillgängliga.
· Ekologiska jätteräkor. De räkorna som Coop Sverige säljer är producerade på ett hållbart sätt, och produktionen utvecklas hela tiden till det bättre.

Coop Sverige lanserade de ekologiska jätteräkorna 2003. Räkorna produceras i Indonesien av Alter Trade Japan som arbetar för rättvis handel och för att ge japanska konsumenter miljövänliga alternativ. Räkorna har miljömärkts av den tyska kontrollorganisationen Naturland, Tysklands motsvarighet till KRAV. Idag säljs räkorna av flera aktörer på den svenska dagligvarumarknaden.

Coop Sveriges beslut att fortsätta sälja jätteräkor grundar sig på den skriftväxling som skett mellan SNF och Naturland samt producenten Alter Trade Japan. I den bemöter Naturland och ATJ kritiken från SNFs kritik på alla viktiga punkter.

– SNF ser all odling av jätteräkor som skadlig. Vi delar inte den uppfattningen. SNF anser vidare att marknadsföringen av ekologiska jätteräkor ökar totalkonsumtionen av jätteräkor. Det anser vi vara helt fel. Tvärtom betyder det faktum att vi säljer ekologiska räkor att det blir tydligare för konsu-menterna att alla andra räkor produceras på ett miljömässigt sämre sätt, säger Åke Natt och Dag.

Ytterligare upplysningar
Åke Natt och Dag, miljöchef Coop Sverige, 08-743 15 05
Magnus Frisk, presschef Coop Sverige, 070-370 40 42

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta.