Coop

Coop Konsum i topp

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 16:22 CEST

Ur Tidningen Miljö Eko Imagebarometer 2003

Även i år lyckades Coop Konsum bäst i kampen om konsumenternas val av vilket företag som har bäst miljöimage i Sverige. Ny tvåa blev Arla följt av IKEA på tredje plats.

- För oss är miljön alltid aktuell, oavsett om fokus för miljöfrågor är stort eller litet, går upp eller ner i resten av samhället, säger Mikael Robertsson, miljöchef på Coop Konsum. Vår förstaplacering kan ses som ett resultat av miljöaktiviteter på olika fronter. Under flera år har vi till exempel genomfört en bred utbildning av de anställda, fortsätter han.

I sju år har tidningen Miljö Eko genomfört Imagebarometern. I år ingick 33 kända företag på listan. En grupp slumpvis utvalda konsumenter och en grupp miljöchefer, verksamma vid företag runt om i landet, fick ranka företagens miljöimage på en skala från 5 till 1, där 5 var högst.
Mätningen genomfördes under juni månad.

Se hela undersökningen på s. 14 i tidningen Miljö Eko.

Kvitto på miljösatsningen
Genom försäljningen av ekologiska produkter i Coop Konsum och Coop Forum 2002 har konsumenten bidragit till att användningen av kemiska bekämpningsmedel har minskat med ca 20.000 kilo. Användningen av konstgödsel har minskat med ca 1.700.000 kilo, 140.000 hönor har blivit utsläppta, 12.800 kor, grisar och lamm har fötts upp ekologiskt och energianvändningen har minskat med 20-40%.

Läs vidare i Coops miljörapport som finns här:
/konsum/jsp/Crosslink.jsp?d=108&a=4154

Ytterligare upplysningar:
Mikael Robertsson, miljöchef Coop Konsum, 08-743 18 59 eller 070-643 18 59
Ulrika Ekström, Presschef Coop Sverige, 08-743 15 83, 0703-98 54 52

mikael.robertsson@coop.se
ulrika.ekstrom@coop.se