Coop

Coop Nordens resultat de första åtta månaderna 2005: Goda resultat i Danmark och Norge ger hopp för problemtyngt Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 11:11 CEST

Dagligvarukoncernen Coop Norden redovisar för de första åtta månaderna i år ett rörelseresultat om 26 MSEK (föregående års resultat för samma period var 107 MSEK). Bakom siffrorna ligger en avsevärd förbättring i den danska verksamheten, ett fortsatt starkt resultat i den norska och kvardröjande problem i den svenska.

– Coop Danmark har tydligt förbättrat sitt resultat i förhållande till föregående år. Ett intensivt arbete med både försäljningsskapande åtgärder och besparingar har givit resultat. På samma sätt som i den norska verksamheten kan man nu tillgodogöra sig fördelarna av nordiska inköp. Det ger hopp för den svenska verksamheten som fortfarande brottas med stora problem, säger Svein E Skorstad som är koncernchef för Coop Norden.

Koncernens totala försäljning i Norden ökade under årets första åtta månader från 57,2 miljarder SEK under motsvarande period förra året till 58,0 miljarder SEK i år, en ökning med 1,4 %. Resultatet efter finansnetto slutade på -109 MSEK (föregående
år -139 MSEK).

– Situationen i den svenska verksamheten kräver och får fullt fokus i koncernen, både kortsiktigt och långsiktigt. På kort sikt har vi satt in två specialgrupper med ledare från alla tre länderna. De arbetar för högtryck med att ge stöd och utvecklingskraft dels till de svenska stormarknaderna, dels till varuförsörjningsarbetet. Teamen jobbar snabbt och konkret och deras arbete kommer att leda till förändringar och åtgärder redan under tredje tertialet i år. På något längre sikt handlar det om att bygga om och nyetablera butiker, effektivisera och minska kostnader och fortsätta att utveckla våra koncept, säger Svein Skorstad.

–Vi har också tagit ett viktigt steg när vi nu återinfört operativa nationella bolag. Nu kan vi säkerställa den nödvändiga nationella samordningen i varje land och kraftsamla kring kedjor och dagligt butiksarbete. Den nordiska integrationen med sina samordningsfördelar kombineras med nationellt fokus på drift och genomförande, fortsätter koncernchefen.

– För Coop Nordens långsiktiga utveckling driver vi nu också projektet Coop Norden 2007. Det är en total genomlysning av koncernen som ska föreslå åtgärder när det gäller marknadsuppträdande, organisation och effektiviseringar. Målet med projektet är att koncernen i sin helhet ska vara lönsam 2007, avslutar Svein E Skorstad.

Resultat per land
Coop Danmark redovisar för de första åtta månaderna 2005 ett rörelseresultat på 232 MDKK (föregående år 78,7 MDKK). Intäkterna ökade med 2,7 % till 22,5 miljarder DKK i år (21,9 föregående år).

Coop Norge ökade sina intäkter från 11,4 miljarder NOK till 12,1 MNOK, motsvarande en ökning på 6,1 %. Detta innebär att Coop i Norge har lyckats behålla och öka den försäljning man fick under föregående år, som delvis präglades av en strejk som drabbade konkurrenterna. I Norge ägs Coop-butikerna av samvirkelagen (konsumentföreningarna) vilket innebär att resultatet av den ökade försäljningen återfinns i deras resultat. Rörelseresultatet för Coop Norge blev fram till och med andra tertialet 132 MNOK (föregående år 148 MNOK).

Coop Sveriges rörelseresultat för årets första åtta månader blev -381 MSEK (föregående år -55 MSEK). Intäkterna minskade från 17,9 miljarder SEK till 17. Coop Supermarket (Konsum, Nära och Extra) levererar enligt budget medan Coop Forum tappar i resultat, bland annat beroende på de stora prissänkningar som genomförts.

Nya räkenskapsprinciper
Fr o m 2005 tillämpar koncernen redovisning enligt IFRS. Det är en ny europeisk redovisningsstandard som Coop Norden valt att följa. För ytterligare information hänvisas till vår hemsida www.coopnorden.com.


För ytterligare information och kommentarer kontakta:

Svein E Skorstad, koncernchef Coop Norden, +46 8 743 10 00
Maria Arnholm, informationsdirektör, +46 703 74 42 89

Avseende Coop Danmark
Jens Juul Nielsen, informationsdirektör, +45 51594468

Avseende Coop Norge
Vidar Ullenröd, informationsdirektör, + 47 95934209

Avseende Coop Sverige
Magnus Frisk, presschef, +46 8 743 23 33

Coop Norden AB etablerades den 1 januari 2002 och är Nordens största företag inom dagligvaruhandeln. Tillsammans med de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna har företaget cirka 60 000 anställda drygt3 000 butiker och stormarknader. Den sammanlagda butiksomsättningen uppgår till 135 miljarder SEK.