Coop

Coop skärper kontrollen av köttfärs

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 13:55 CET

Atria/Lithells som tillverkar konsumentpackad köttfärs åt Coop Sverige har noterat ett något ökat antal kundklagomål på främmande föremål i förpackningarna. Detta uppmärksammas i medier idag. Coop och Atria/Lithells ser mycket allvarligt på detta och har vidtagit flera åtgärder för att ytterligare skärpa kontrollen så att våra kunder tryggt kan handla köttfärs.

– Den köttfärs som idag finns ute i butiker är noga kontrollerad. De kunder som tidigare handlat köttfärs och är oroliga kan komma till våra butiker och få ersättning, säger Magnus Frisk.

Klagomålen gäller pappersbitar från papper som används vid produktionen, plastbitar, ett metallföremål samt en glasbit/plastbit. Föremålen har legat synliga ovanpå köttfärsen.

Normalt på ett år förekommer 5-10 fall av främmande föremål i en produktion på ca 5 miljoner paket. Sedan november 2005 har drygt 2 miljoner paket producerats och under den tiden har 10 klagomål om främmande föremål förekommit.

De åtgärder som vidtagits den senaste tiden är bland annat:

· Den manuella kontrollen vid packningen har utökats och skärpts.
· Nya metalldetektorer finns på plats från och med 10 mars.
· Atria/Lithells har polisanmält det inträffade för att få möjlighet till kameraövervakning vid packningen.

Ytterligare upplysningar
Coop Sveriges pressjour, 08-743 23 33