Coop

Coop Sverige minskar sina overheadkostnader

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 17:20 CEST

Coop Sverige tar nu ytterligare ett steg för att effektivisera sin verksamhet. 2005 ska kostnaderna för verksamheten ovanför butik och terminal ha minskat med i storleksordningen 500 miljoner kronor.

Besparingarna ska ske bland annat genom den ökade samordningen i Coop Norden, en effektivare serviceorganisation i Sverige, lägre kostnader genom flytt från Slussen i Stockholm till Solna och effektivare marknadsföring. På tisdagen presenterades ett första förslag till en minskad serviceorganisation som innebär en övertalighet på cirka 350 tjänster av nuvarande cirka 800. Förslaget ska konkretiseras ytterligare under hösten och den nya organisationen beräknas vara på plats i början av 2004.

- Konkurrensen inom dagligvaruhandeln hårdnar. Ska vi på sikt kunna erbjuda våra kunder och medlemmar konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och god service måste vi effektivisera vår verksamhet, säger Svein E. Skorstad, vd Coop Sverige AB.

Ytterligare upplysningar
Svein E. Skorstad, vd Coop Sverige AB, 070- 201 22 60
Maria Arnholm, informationsdirektör, 08-743 15 91, 070-374 42 89

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta.