Coop

Coop Sverige slåss för sin butik i Partille Centrum

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 00:00 CEST

Coops Prix-butik har blivit uppsagd från sina lokaler i Partille Centrum, till följd av
fastighetsägarens planer att bygga om centrat. Detta innebär att Coop Sverige blir utan
marknadsplats i Partille Centrum och därmed stora delar av östra Göteborgsområdet.
”Helt oacceptabelt”, menar Thomas Evertsson, kedjechef Coop Konsum.
Redan i september i år ska Prix-butiken i Partille Centrum enligt uppsägningen lämna sina
lokaler. Med största sannolikhet kvarstår då endast en ICA Kvantum-butik i området.
– Det här är en märklig och oacceptabel hämning av konkurrensen i området, kommenterar
Thomas Evertsson, kedjechef Coop Konsum. Det här drabbar inte bara våra anställda, utan även
våra 10.000 medlemmar och kunder i området som berövas ett Coop-alternativ med ekologisk
profil. Vi har föreslagit fastighetsägaren, Partille Bo och fastighetsutvecklingsbolaget Sten &
Ström, att göra en omprofilering av våra nuvarande lokaler till en Coop Extra-butik, men inte
vunnit något gehör alls.
Coop Sverige kommer nu att försöka rädda sin butik i Partille Centrum genom att skapa opinion
för en sund konkurrens mellan livsmedelsbutikerna.
Coop Sverige har en Coop Extra på Kolhamnsgatan 7 i Eriksberg, Göteborg.
Ytterligare upplysningar
Thomas Evertsson, Kedjechef, Coop Konsum, 08-743 19 39
Ulrika Ekström, Informationschef Coop Sverige, 08-743 15 83, 0703 98 54 52
Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige
AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av
konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina
medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta.