Resco AB

Coop Sverige väljer Resco för sin SAP-förvaltning

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 10:08 CEST

Resco har skrivit avtal med Coop Sverige om den tekniska förvaltningen av bolagets alla SAP-system samt IXOS (programvara för arkivering och dokumenthantering). Avtalet löper på tre år och är värt 2,8 MSEK.


Rescos uppdrag hos Coop Sverige innebär ansvar för den löpande förvaltningen av affärssystemet SAPs basmoduler. I uppdraget ingår även att proaktivt utveckla den tekniska förvaltningen i form av strategier, idéer och arkitektur. Resco har fått uppdraget med e-motion technology som underkonsult för att säkerställa den dagliga driften.

- Coop Sverige har en lång erfarenhet av Resco som partner. De agerar snabbt och levererar kostnadseffektiva lösningar med kvalitet. Att de dessutom verkar lokalt och har svenska konsulter betyder mycket för oss. Deras samarbete med teknikkompetenta e-motion technology ser vi som något mycket positivt i detta uppdrag, säger Lars-Erik Alm, chef för ekonomiapplikationer på Coop Sverige.

- På Resco lägger vi stor vikt på att ett förvaltningsåtagande skall vara proaktivt och innebära en hög grad av strategiskt arbete, samtidigt som tillgängligheten och en stabil teknisk miljö för det dagliga arbetet ska vara garanterad. Vårt åtagande hos Coop innefattar båda dessa komponenter, säger Thomas Lindahl, SAP-affärsansvarig för Coop på Resco.

Resco har arbetet med Coop Sverige sedan 1980-talet. Bland de tidigare uppdragen finns deltagande i en av de första implementeringarna av SAP R/2 i Sverige, uppgraderingen till SAP R/3 samt ett stort antal integrationsuppdrag.

Resco har ett 90-tal SAP-konsulter, varav 70 verkar i Sverige och de övriga i Finland och Tyskland. Resco var den första lokala IT-konsulten som blev partner med SAP i Sverige och är idag en av de ledande aktörerna på SAP-marknaden. Resco erbjuder ett komplett utbud av SAP-relaterade tjänster. I våras blev Resco en av de första som fick avtal med SAP Sverige som återförsäljare av SMB-produkterna (Small and Midsize Business) mySAP All-in-One och SAP Business One.


För mer information vänligen kontakta:
Thomas Lindahl, SAP-affärsansvarig Coop, Resco Sverige, 070-890 32 26, thomas.lindahl@resco.se
Lars-Erik Alm, Coop Sverige, 08-743 11 10, lars-erik.alm@coop.se