FORES

COP23: Vem tar täten? Fores bevakar

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2017 11:47 CET

Idag börjar COP23 klimatförhandlingarna i Bonn. Tankesmedjan Fores är på plats och har redan idag ett side event om hur finansieringen för påskyndad omställning kan utformas. Fores följer i övrigt särskilt finansiella mekanismer och politiska inriktningar, med förhoppning att någon part ska utnyttja Parisavtalet 4:11 om höjda ambitioner.

– Hur ländernas klimatåtaganden ska konkretiseras, kunna jämföras och följas upp är i fokus för årets klimatmöte, liksom hur den stödjande dialogen för höjda ambitioner ska utformas. Det kan verka proceduriellt, men är själva grunden för att Parisavtalet ska bli verkningsfullt, säger Fores klimatpolitiska analytiker Mathias Fridahl, på plats i Bonn.

Fores har inför klimatmötet lyft Parisavtalets artikel 4.11, som medger att varje avtalspart när som helst kan höja sitt klimatmål; öka minskningstakten, inkludera fler sektorer, tidigarelägga målen eller öka den internationella finansieringen. Att sänka ambitionerna är däremot inte möjligt.

– Utsläppsminskande tekniker blir billigare och effektivare snabbare än man vågat räkna med, och klimattrycket från medborgarna ökar. Samtidigt är klimatlarmen alltmer akuta, och FN:s miljöorgan UNEP slår fast att de åtaganden som gjorts inte räcker för att klara 2-gradersmålet. Därför hoppas vi att någon utnyttjar Bonn-mötet för att höja sina ambitioner, säger Mattias Goldmann, vd för Fores och på väg med tåg till Bonn.

Fores första side event "Sustainable finance – lessons from the financial sector" hålls idag 13.00–13.30, på ENERGIES 2050’s Pavilion in the Bonn Zone.

Läs mer här: http://fores.se/side-event-at-cop23-sustainable-finance-lessons-from-the-financial-sector/

Följ Fores arbete på klimatforhandling.se som dagligen uppdateras med bevakningar och rapporter direkt från Bonn, eller kontakta:

Mathias Fridahl, klimatpolitisk analytiker, mathias.fridahl@fores.se, 076-517 59 97

Ulrika Stavlöt, forskningsledare, ulrika.stavlot@fores.se, 073-088 52 64

Hanna Stenegren, vikarierande assisterande programchef för klimat och miljö, hanna.stenegren@fores.se, 070-830 09 90

Mattias Goldmann, vd för Fores, mattias.goldmann@fores.se, 070-30 90 045

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer samt det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Läs mer om Fores här!