COPA-DATA Scandinavia AB

COPA-DATA introducerar 6.51av SCADA-progamvaran zenon med fokus på prestanda och användbarhet.

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 15:09 CET

COPA-DATA släpper version 6.51 av SCADA-programmet zenon. Med utökad funktionalitet, användbarhet, förenklat gränssnitt mot SAP, optimering av prestanda samt certifierat för Windows7 är zenon ännu mer konkurrenskraftig på den skandinaviska automationsmarknaden.

Nya och förbättrad funktionalitet i korthet.

SAP integration

I zenon 6.51 har gränssnittet mot SAP ytterligare förenklats. Redan i 6.50 var zenon ett av de enklaste SCADA-systemen på marknaden att konfigurera för att hämta och lämna data till SAP. I och med 6.51 förenklas proceduren avsevärt; numer möjliggör zenon att direkt inifrån utvecklingsverktyget grafiskt browsa upp olika funktionsblock i SAP för att definiera avlämningspunkter för data via variabler.

I synnerhet med specialanpassade funktionsblock (dvs specialutvecklade funktionsblock utanför SAPs standardfunktioner) har funktionaliteten utökats. Med hjälp av guider kan utvecklaren ansluta till ett SAP-system och sedan via en dynamisk lista se alla funktionsblock. Användaren behöver sedan bara välja till vilket funktionsblock in/output -parametrar som skall länkas. Efter att ha definierat en funktion i zenon som anropar SAPs funktionsblock via ett event, kan det kopplas till en knapp, gränsvärden eller liknande som startar funktionen.

Prestandaoptimering för realtidsanalys

Snabb grafisk analys av data är ett viktigt verktyg för övervakning av processer för att därigenom upptäcka avvikelser och korrigera dessa.

En trend inom SCADA är att datamängderna för analys växer inom industrin. För att uppnå bästa möjliga prestanda inom trendning (Extended Trend - Historian) har stora insatser gjort på 6.51 för att optimera applikationen. I praktiken innebär det att 6.51 kan leverera trendningen på skärm snabbare för att hjälpa operatörer i sina beslut.

Dessutom har det implementerats en funktion som beräknar tiden det tar att ladda underliggande data för trendning och därefter anpassar uppdateringsfrekvensen på trendningeni Runtime. Tidigare kunde resultatet bli att trendningen inte kunde slutföras då inhämtandet av ny data tar längre tid än uppdateringsfrekvensen på trendningen. Denna intelligens för att förhindra detta är nu inbyggd i Extended Trend - Historian.

Trendningen i 6.51 har också förbättras utifrån att listen med information kring aktuella kurvor och trender blivit tydligare. Numer har även denna stöd för flera språk, liksom resten av Runtime sedan länge, och kan konfigureras enkelt i utvecklingsmiljön.

Förbättrad användbarhet

Under många år har COPA-DATA lagt stor vikt vid användbarhet vid utvecklingen av zenon. Med 6.51 har ett stort antal förbättringar och förenklingar införts i både utvecklingsmiljö och nya funktioner i Runtime. I utvecklingsmiljön är ny Microsoftteknik implementerad; möjlighet att  flytta, docka loss och dölja fönster och menyer är standard i 6.51

Speciellt utvecklingen av zenon kontextmenyer har blivit avsevärt förbättrad. Till exempel kan de enkelt kopieras och flyttas med Drag&Drop (D&D). Målet var att göra utvecklingen ännu effektivare men även utseendet kan anpassas bättre.

Användare av batchhanteringen kommer att uppleva förbättringar; hanteringen av flera multipla batcher är enklare. I Runtime har dialogfunktionaliteten genom förbättrade filtreringsmöjligheter som möjliggör enklare sökningar för att finna aktuell batch.

Zoomning i World-wievläge har också förbättras. Numer är det möjligt att tex genom scrollhjulet öka och minska förstoringen. Detta underlättar för användaren i Runtime - numer behöver man inte zooma med tangenter för zooma in och ut i Runtime.

Recepthanteringen har numer expeortfunktioner för export till bla xml-format. Detta är endast tänkt att används för dokumenationssysfte och kan inte läsas tillbaka. Detta är speciellt viktigt inom läkemedelsindustrin där man måste dokumentera vilket recept som användes och vilka ingående parameterar som fanns vid tillfället. Aven avvikelsehanteringen i recepthanteringen har utökats. Numer kan faktiskt värde och receptvärde jämföras i realtid i bakgrunden. Resultatet kan dessutom visas via alarm, alarmlistor eller andra mekanismer via en funktion.

Nya drivers

Till det ordinarie sortimentet av ca 300 drivers läggs nu också ett antal nya

  • ZT-BuR41xx32, Driver för Bernecker and Rainer (B&R) RFID-läsare 4102/4150
  • ZT-CTI, Driver för CTI, Texas Instruments TI505 eller Simatic 545/555. Drivrutinen stödjer CAMP, NITP med Packed Task Codes
  • ZT-BACNETNG. Driver för kommunikation mellan en eller flera BACnetenehter och Runtime med BACnet/IP. I drivern stödjs klientfunktionalitet.
  • ZT-STRATONNG, Driver för kommunikation mellan zenon och Straton Runtime.

COPA-DATAs distributionsnätverk inkluderar dotterbolag i hela Europa, USA samt distributörer i Asien, mellanöstern och sydamerika. COPA-DATA har cirka 180 anställda och många nöjda kunder, bland andra internationellt framgångsrika företag såsom BMW Group, Audi, Festo, Pepsi-Cola, Krones, Andritz AG och Swarovski.

Mer information finner du på:  www.copadata.com