Polismyndigheten i Stockholms län

COPSAT, en del av polisens arbete mot Trafficking

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:47 CEST

City polismästardistrikt bedriver sedan tidigare ett framgångsrikt arbete mot
trafficking inom ramen för Kommissionen mot handel med människor för sexuellt
ändamål, tidigare Projekt Europa.

För att utveckla det operativa samarbetet samt det brottsförebyggande arbetet i Europa avseende bekämpningen av människohandel har City polismästardistrikt initierat ett projektet som heter Joint Cooperation between Police and Social Service against Trafficking, COPSAT. Arbetet i projektet syftar till att sprida metoder inom EU för att förhöra traumatiserade brottsoffer och utveckla samarbetsformer för att återanpassa människohandelns brottsoffer i deras hemländer.

Polisen, sociala myndigheter och frivilighetsorganisationer från samarbetsländerna Sverige, Polen, Estland och Rumänien deltar i projektet som delfinansieras av Europeiska Unionens finansieringsprogram med cirka 450 000 euro under åren 2009-2011.

Ytterligare information om projektet kan lämnas av
Stefan Holmén, chefen för spaningsroteln i City, 08-401 11 90 eller
Ewa Carlenfors, projektledare och chef för kommissionen, 08-401 11 19.

 

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se