Greatlife Group AB

CoQ10, fertilitet och spermier

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2013 17:33 CEST

Ny studie visar att CoQ10 kan förbättra fertiliteten hos män som lider av lågt antal spermier, spermier med låg rörelseförmåga samt abnormal spermieform.

Efter endast tre månaders förbrukning av CoQ10-kostillskott av hade den grupp som fått CoQ10 hade signifikant bättre spermiestatus i jämförelse med placebogruppen. Forskarna fann dessutom en signifikant positiv korrelation mellan CoQ10-koncentration och normal spermiemorofologi samt SOD-aktivitet (Super Oxid Dismutas – kroppens egna superantioxidant).

Forskarna genomförde ett randomiserad placebo-kontrollerad dubbelblindstudie med infertila män. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Andrologia i jan år 2013. 

Greatlife.se har valt ut det bästa CoQ10: http://www.greatlife.se/halsoprodukter/coq10/

Andrologia. 2013 Jan 7. Effect of Coenzyme Q10 supplementation on antioxidant enzymes activity and oxidative stress of seminal plasma: a double-blind randomised clinical trial. Nadjarzadeh A, Shidfar F, Amirjannati N, Vafa MR, Motevalian SA, Gohari MR, Nazeri Kakhki SA, Akhondi MM, Sadeghi MR. Department of Nutrition, Faculty of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23289958


Greatlife Group distribuerar kosttillskott av absolut högsta kvalitet, bland annat Innate Response, 100 % whole food raw-food kosttillskott. Greatlife Group äger även en webshop, www.greatlife.se, riktad mot slutkonsument samt en återförsäljarwebshop: www.pharmanovum.com. 

Greatlife Group lever efter följande devis ”Antingen det bästa eller inget alls” och företagets nisch är just de absolut mest högkvalitativa kosttillskotten som finns på marknaden.