Lunds universitet

Corell och Ortwein hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten i Lund 2007

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:28 CET

Den ene är amerikan och har aktivt arbetat med samverkan mellan svenska och amerikanska studenter, doktorander och lärare. Den andra är styrelseordförande för Raoul Wallenberginstitutet i Lund. Professor Bernie Ortwein och Hans Corell blir i år hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Professor Bernie Ortwein (född 1944) är sedan 1980 professor vid Suffolk University Law School i Boston, USA. Ortweins rättsvetenskapliga produktion är omfattande och han har också intresserat sig för och behandlat svenska rättsförhållanden.

Förutom undervisning vid Suffolk University Law School och Juridiska fakulteten i Lund har han aktivt deltagit i ett omfattande internationellt utbyte och varit en uppskattad gästprofessor vid de juridiska fakulteterna i Prag, Belgrad och Hanoi.

Professor Ortwein tog 1999 själv initiativet till samverkan mellan Suffolk University Law School och Juridiska fakulteten i Lund. Denna samverkan har lett till årligen återkommande sommarprogram i Lund där amerikanska och svenska studenter får möjlighet att studera internationell rätt från ett amerikanskt och europeiskt perspektiv. Genom åren har professor Ortwein samordnat programmen och engagerat svenska och amerikanska lärare i utbildningen.

Samarbetet mellan Lund och Suffolk har efter hand utvidgats till fler områden. Bland annat har Ortwein medverkat till att doktorander och lärare inom ramen för Lundafakultetens vietnamesiska program erbjudits amerikanska perspektiv genom arrangemang i Boston och som deltagare i aktiviteter anordnade av Juridiska fakulteten i Lund och Vietnam.

Hans Corell (född 1939) kan se tillbaka på en framgångsrik juridisk karriär som kulminerade då han var FN:s undergeneralsekreterare och rättschef under perioden 1994-2004.
I sin verksamhet som internationell jurist har Corell starkt präglat den internationella straffrättens utveckling. Han deltog 1992-1993 i OSSE:s Moscow Human Dimension Mechanism to Bosnia and Hercegovina and Croatia, som presenterade det första förslaget för en brottmålstribunal för brott begångna i f.d. Jugoslavien. 1998 medverkade han som generalsekreterarens representant i Romkonferensen om den internationella brottmålsdomstolen. Han bidrog även med sitt arbete till inrättandet av Jugoslavien- och Rwandatribunalen, de särskilda domstolarna för Sierra Leone och Kambodja samt den internationella havsrättstribunalen.

Efter att Corell avslutat sitt värv som FN-tjänsteman har han engagerat sig i att främja juridisk forskning och undervisning inom ramen av olika styrelseuppdrag. Hans kontakt till Lund har intensifierats sedan han blev styrelseordförande i Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law vid Lunds universitet 2006.

Corells gärning kännetecknas av en stark tro på den internationella rättens förmåga att främja global fred och säkerhet. Intresset för individens skydd har intagit en central plats i detta arbete.

För mer information om Bernard Ortweins utnämning till hedersdoktor kontakta:
Professor Hans Henrik Lidgard på Juridiska institutionen, tel: 046-2221129 eller e-post: hans_henrik.lidgard@jur.lu.se

För mer information om Hans Corells utnämning till hedersdoktor kontakta:
Professor Gregor Noll på Juridiska institutionen, tel: 046-2221241eller e-post: gregor.noll@jur.lu.se

Anna Johansson