Stora Enso AB

Corenso expanderar i Kina

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 14:05 CEST

Stora Enso Oyj Pressmeddelande 2006-04-03 kl 12:00 GMT

Corenso United Oy Ltd har tecknat ett avtal med Foshan Huaxin New Materials om köp av tillgångarna vid företagets fabrik för hylstillverkning i Nanhai, som ligger i Foshan i provinsen Guangdong. Uppgörelsen väntas bli slutförd under andra kvartalet 2006, förutsatt att myndigheterna godkänner köpet.

Corenso kommer att flytta produktionen till en ny fabrik för hylstillverkning i Sanshui i Foshan. Den nya fabrikens årskapacitet uppgår till 20 000 ton hylsor av liknande typer som i Corensos första samriskprojekt för en fabrik i Hangzhou. Den nya fabrikens produktion inleds 2007.

Corenso har bedrivit verksamhet i Kina sedan 2001. Fabriken för hylstillverkning i Hangzhou byggdes 2005. Målsättningen för det nya projektet är att erbjuda hylsor och tillhörande service av hög kvalitet på den kraftigt växande kinesiska marknaden. Kunderna är tillverkare av papper och kartong, plastfilm och flexibla förpackningar samt metallfolie och textilgarn.

För ytterligare information, v g kontakta:
Pekka Suursalmi, Managing Director, Corenso United Oy Ltd, tel +358 2046 27531


www.corenso.com

Corenso United Oy Ltd är en ledande tillverkare av hylskartong, hylsor och rör för industriell användning. Hylsor och rör från Corenso används främst av tillverkare av papper och kartong, textilgarn, plastfilm och flexibla förpackningar samt metallfolie. Corenso har fyra hylskartongbruk och 14 hylsfabriker i Europa, Kina och Nordamerika samt intressebolag i Kanada och Spanien. Corenso levererar till kunder i mer än 70 länder över hela världen. Corenso ingår i affärsområdet Industrial Packaging inom Stora Enso och tillverkar förpackningswellpapp, hylsor, hylskartong, wellråvara samt laminatpapper.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.