Cortus Energy AB

​Cortus Energy och Swedish Biofuels projekterar tillsammans världens första biojetbränsleanläggning baserad på skogsråvara

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2019 15:13 CET

Cortus Energy AB (Publ) och Swedish Biofuels AB (SB) har i ett föravtal kommit överens om att samarbeta med målet att gemensamt under 2019 projektera en första kommersiell anläggning för tillverkning av biojetbränsle baserat på skogsråvara och alkoholer för Arlanda flygplats behov. Inledande kontakter kring mark, logistik, bränsle och tillståndsgivning har tagits under vintern.

Cortus och SBs gemensamma anläggning för biojetbränsle blir den första i sitt slag och med en stor global marknadspotential. SBs biojetbränsle uppfyller nu gällande standarder för flygbränsle. Biojetbränslet har framgångsrikt testats av amerikanska och svenska försvaret respektive för civilt flyg under de senaste tio åren.

Förutom grönt jetbränsle kommer fabriken att kunna producera andra värdefulla produkter som flytande transportbränslen och kemikalier.

Tekniken som planeras för fabriken är en kombination av Cortus WoodRoll®-process och SBs katalytiska process för biojetbränsle. WoodRoll®-processen omvandlar trä till syntesgas, som tillsammans med alkoholer är råvaran till SBs katalytiska process för grönt flygbränsle.

”Vårt gemensamma projekt för biojetbränsle från skogsråvara står för allt det som vi jobbat för under snart tjugo år. Genom att vi redan har uppfyllt gällande standarder för jetbränsle med vår teknik ser vi nu ett möjligt kommersiellt genombrott för grönt flygbränsle, först i Sverige och sedan vidare ut i världen.” säger Angelica Hull, VD och grundare av Swedish Biofuels.

”Att få möjlighet att inom ett par år i kommersiell skala tillverka grönt flygbränsle är ett fantastiskt steg framåt, inte bara för Swedish Biofules och Cortus, utan för alla de som verkar för en minskad klimatpåverkan.” säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.

”Att ge flyget förutsättningar för radikalt minskad klimatpåverkan, det värmer lite extra i hjärtat på en f d Saab-kille som jag.” säger Cortus tillförordade VD Håkan Sigfridsson.

Om Swedish Biofuels

Swedish Biofuels AB, grundades 2000 och har utvecklat och verifierat ny produktionsteknik för biojet- och transportbränslen respektive kemikalier baserat på egna patenterade processer för alkoholer i kombination med vätgas och syngas. SBs Biojetbränsle har tillverkats och sålts i mindre skala sedan tio år. Detta arbete har resulterat i ett biojetbränsle som idag uppfyller både civila och militära standarder. Swedish Biofuels har från EU fått delfinansiering för uppförande av en första biojetbränsleanläggning.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, tf VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Cortus Energy has developed the WoodRoll® process, a breakthrough technology for thermal gasification of biomass. WoodRoll® is based upon industrially proven sub systems that are combined into a unique and patented process.

Compared to other thermal gasification technologies WoodRoll® has a number of distinct advantages such as:

  • Feedstock flexibility: A wide mix of feedstock (biomass based fuel) can be handled and the mix can change over time to optimize (minimize) the cost of fuel. No pretreatment of the feedstock is needed as drying is an integrated part of the WoodRoll®
  • Highest thermal yield: Heat from high temperature process stages is recovered at process steps with a lower temperature level resulting in the highest thermal yield. Typically 80% of the energy from the feedstock (biomass) is converted into the syngas. If heat is recovered (to e.g. a district heating net) the thermal yield can be raised up to 90%.
  • Clean syngas: The impurities are separated from the part that is gasified and the gasification is based on indirect heating and using steam as oxidizing agent, all this results in a clean syngas. Consequently there is no need to add costly downstream gas cleaning equipment. Impurities are measured on ppm level and the syngas can be used directly in gas engines / gas turbines.
  • Composition of syngas: The syngas has a typical composition of: hydrogen 55-60%, carbon monoxide 25-30%, methane 1-2% and rest is carbon dioxide. The unique hydrogen – carbon monoxide relation (2:1) enables a cost effective hydrogen- and bio-methane (SNG) production.

All in all the advanatges of WoodRoll® means that both the investment (CAPEX) and operational (OPEX) costs can be reduced which enable competitive renewable energy solutions based upon the WoodRoll® technology.