Landstinget i Jönköpings län

Cosmic på första sjukhuskliniken

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:54 CEST

Landstingets nya IT-stöd Cosmic används nu på medicinkliniken i Eksjö och införandet går enligt planeringen.

Medicinkliniken tillsammans med medicinakuten är de första enheterna där Cosmic används i en dygnet runt-verksamhet. Starten skeddei onsdags, 15 april 2009.

- Systemet är stabilt, men naturligtvis är det många funktioner och rutiner att lära sig för personalen. Vissa mindre justeringar görs kontinuerligt, säger Anette Peterson som är övergripande ansvarig för införandet inom Landstinget och har följt införandet på plats.
- Personalen är positiv, engagerad och både på medicinakuten och på kliniken var personal och ledning mycket nöjda med hur det fungerat hittills.

Alltid tillgängligt

Johan Blomgren, överläkare och biträdande verksamhetschef på Höglandssjukhusets medicinklinik, är positiv till Cosmic och tycker att införandet gått bra.
- Men en del saker är lite krångligare och tar mer tid, delvis för att det är nytt, delvis för att vi måste jobba på ett lite annorlunda sätt.
Han ser det nya IT-stödet Cosmic som en nödvändighet:
- Vi får ett bättre system för tidbokning. Tidigare har vi haft journaler i papper och läkemedel och labbsvar i dator. Nu behöver vi aldrig leta efter journaler. Allt blir samlat och i princip alltid tillgängligt, vilket är en stor fördel. En annan fördel blir att remisshanteringen kan följas.

Samma system

Läkemedelsdelen och laboratoriedelen har kliniken arbetat med sedan tidigare. Den stora förändringen är tidbokningen och journalhanteringen och att alla delar nu finns i samma system.
- Det är nu också jätteviktigt att alla som kan påverka programmet också kan få gehör för de synpunkter som finns, säger Johan Blomgren.

Första vinsterna

Inom några år ska Cosmic användas på alla vårdcentraler och sjukhus i Jönköpings län. De långsiktiga fördelarna med ett gemensamt system är stora. För patienterna innebär det större effektivitet och säkerhet.

I och med att medicinkliniken i Eksjö infört Cosmic, kommer de första vinsterna med bland annat remisshantering mellan medicinkliniken och vårdcentralerna i Eksjö och Mariannelund, som redan använder Cosmic.
- Vårdcentralen i Eksjö har redan skickat remisser via Cosmic och kan följa vad som händer med dem, exempelvis att tider har bokats på medicinkliniken, berättar Anette Peterson.

Stor datorvana

Medicinklinikens personal har stor datorvana, man har bland annat arbetat länge med sjukvårdsområdets eget patientadministrativa system, Spas.
Före införandet har en ny utbildningsmodell för personalen använts. Så kallade superanvändare, som fått extra mycket utbildning, har utbildat sina kolleger som arbetar med samma funktioner.

Hög säkerhet

Mest uppmärksamhet i medierna får förväxlingar av patienter vid beställning av e-recept, men inga sådana har skett på medicinkliniken.
- Risken att förväxla gäller inte bara för Cosmic, det kan även hända i andra system och vid pappershantering, säger Anette Peterson.
Hon betonar att det inte systemet i sig som förväxlar:
- Man måste alltid vara uppmärksam på vilken patient man arbetar med.

Överläkare Johan Blomgren delar den uppfattningen.
- Förväxling kan ske när man arbetar med papper också, men det blir mer tydligt i datorn. Det är nog ett större problem när man inte kan tyda handskrivna ordinationer.

Cosmic i framtidens vård

Cosmic är ett gemensamt och omfattande IT-stöd för sjukvården med många funktioner - dokumentation, läkemedel, remisser, kassa, tidbokning med mera.
Cosmic ersätter vissa system och integreras med andra.

Främsta syftet är att alla viktiga fakta ska följa patienten, från första kontakten till slutförd behandling. Uppgifterna finns samlade på ett ställe, och inte som idag i olika system eller i pappersarkiv.
Endast personal som har behörighet får ta del av uppgifterna och om patienten gett sitt samtycke.

Införandet av Cosmic är den största genomgripande förändringen av arbetsrutiner inom Landstingets hälso- och sjukvård på många år. Det är Landstingets just nu svåraste och högst prioriterade förändringsarbete.

Cosmic har även införts på vårdcentralerna i Skillingaryd och Vaggeryd.
Nästa pilotenheter är kvinnokliniken i Värnamo och kirurgkliniken i Jönköping, som startar under hösten 2009.