Countermine Technologies AB

COUNTERMINE ERHÅLLER ORDER OM 27 MSEK I LIBYEN

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:49 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49770


(NGM:COUM B)

* Countermine erhåller ett kontrakt för maskinell minröjning
* Uppdraget har erhållits av den libyska staten och uppgår till 27 MSEK
* Minröjningsområdet är beläget vid medelhavskusten, nära staden Ras Lanuf
* Den totala ytan för minröjningen uppgår till ca 3 miljoner kvadratmeter
* Arbetet beräknas att kunna genomföras på två månader med start
i början av oktober

Den libyska staten har tecknat ett avtal med Countermine, som innebär följande. Med start så snart det praktiskt går skall Countermine röja ett 3 miljoner kvadratmeter stort område från minor. Ersättningen för uppdraget uppgår till cirka 27 MSEK, och uppdraget beräknas ta två månader att genomföra.

Området är beläget i norra Libyen, vid staden Ras Lanuf vid Medelhavets strand. Det område som skall röjas innehåller en blandning av stridsvagns-, person- och hoppminor. Stridsvagns-, och hoppminorna finns kvar i sina ursprungliga positioner i minfält tydligt avgränsade med taggtråd. Minfälten är väldefinierade, och tydliga minkartor finns att tillgå. Dock har en del av personminorna av inströmmande vatten flyttats och ligger i skilda sanddyner, vilket kommit att utgöra en stor fara för människor och djur i området. Den libyska armén har röjt ett angränsande området med manuella resurser.

Oracle II:s unika konstruktion, som kombinerar en minröjningsmaskin och en entreprenadmaskin, gör det möjligt att röja fälten. Countermine har redan skeppat maskiner till Libyen och förberedelserna för arbetet igångsätts omedelbart.

Countermine kan med hjälp av ORACLE II-systemet tillhandahålla maskinella minröjningstjänster som är effektivare och billigare än andra tillgängliga metoder. Countermine Libya etablerade 2007 ett viktigt strategiskt samarbete med den libyska Anti-Mines Association (AMA) för att erbjuda sina tjänster. Den potentiella kundbasen består, förutom av den Libyska staten, av fler än 70 internationella olje-, och gasföretag och många oljeservice företag.

Lars Nylin, verkställande direktör i Countermine Operations AB, kommenterar;
"Uppdraget i Libyen är ett genombrott för oss. Det ger oss möjligheter att i praktisk handling visa vad våra egenutvecklade Oracle II- maskiner verkligen går för. Det stärker förutsättningarna för ytterligare uppdrag i Libyen, såväl som en naturlig fortsättning på samarbetet med libyska staten, som helt nya uppdrag inom bl a oljeindustrin. Sådana diskussioner är redan igång.
Samtidigt bearbetar vi våra andra marknader i Egypten och Turkiet."

Christer Bergquist, verkställande direktör i Countermine Technologies AB, kommenterar;
"Vi är mycket nöjda med att kunna sätta igång med maskinell minröjning i ett för bolaget viktigt uppdrag Sammantaget med övriga aktuella uppdrag bidrar verksamheten i Libyen till en väsentlig förbättring av bolagets ekonomiska utveckling. Vår bedömning om ett positivt resultat för verksamhetsåret 2008 kvarstår."

Kontakt
Eventuella frågor kan riktas till
Christer Bergquist, verkställande direktör, telefon 0704-169604 eller christer.bergquist@countermine.com

Countermine i korthet
Countermine Technologies har sedan 1989 bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis allt mer omfokuserats från maskinutvecklare till en internationell operatör erbjudande minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Countermine handlas med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 1 000 aktier.


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.