Countermine Technologies AB

COUNTERMINE FÅR YTTERLIGARE KONTRAKT I LIBYEN

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:18 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49820


(NGM:COUM B)

Countermine Libya har fått ett nytt uppdrag från samma oljebolag som tidigare. Området omfattar 1 000 km2 .

Uppdraget går ut på att genomföra en teknisk undersökning (Technical Survey). I vilken omfattning röjning behövs kommer efter undersökningen att fastställas i samverkan med kunden. Tidigare har kunden begärt att de områden som innehållit oexploderad ammunition eller exploderad skrot skall saneras fullständigt.

Den erhållna tilläggsordern är minst värd 2 MSEK men kan bli större beroende på vad som hittas under uppdraget.

Med denna order har Countermine den senaste månaden tecknat kontrakt om sammanlagt drygt 35 MSEK i Libyen. Samliga dessa uppdrag kommer att avslutas och resultatavräknas under 2008.
Diskussioner om ytterligare undersökningsuppdrag och maskinella minröjningsuppdrag pågår.


Kontakt
Eventuella frågor kan riktas till
Christer Bergquist, verkställande direktör, telefon 0704-169604 eller christer.bergquist@countermine.com

Countermine i korthet
Countermine Technologies har sedan 1989 bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis allt mer omfokuserats från maskinutvecklare till en internationell operatör erbjudande minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Countermine handlas med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 1 000 aktier.


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.