Countermine Technologies AB

COUNTERMINE KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:37 CEST

Styrelsen i Countermine Technologies AB (publ) kallar idag till årstämma i bolaget den 29 april 2009 i Stockholm. Den fullständiga kallelsen framgår av bifogade pdf-fil.

Kontakt
Eventuella frågor kan riktas till:
Christer Bergquist, verkställande direktör, telefon 0704-169604 eller christer.bergquist@countermine.comCountermine i korthet
Countermine Technologies har sedan 1989 bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis allt mer omfokuserats från maskinutvecklare till en internationell operatör erbjudande minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Countermine handlas med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 2 000 aktier. Kompletterande information finns på Countermines hemsida, www.countermine.se


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.