Countermine Technologies AB

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: COUNTERMINE FÅR SITT FÖRSTA UPPDRAG I TURKIET

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:22 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51418


(NGM:COUM B)

* Countermine har fått sitt första uppdrag i Turkiet
* Uppdraget är av mindre omfattning men av stor betydelse för de kommande upphandlingarna

Countermine har vunnit en anbudsomgång av stor principiell betydelse genom att det lokala helägda dotterbolaget fått uppdraget att röja en gränsövergång till Syrien i området Cobanbay i Killis.
Uppdraget är till ytan litet, ca 38 000 m2, men bedöms i Turkiet som politiskt viktigt eftersom det öppnar upp gränsen mot Syrien.
Redan 2006 offererade Countermine på ett omfattande röjningsuppdrag längs gränsen i Mardin. Upphandlingen avbröts emellertid och det turkiska parlamentet förväntas inom kort ge klartecken till att återuppta upphandlingarna för de mycket stora gränsområden som skall röjas.
Countermine bildade under 2007 sitt lokala bolag Countermine Turkey och får genom det tilldelade uppdraget också en värdefull test på att verksamheten med tillhörande tillstånd fungerar i "skarpt läge" och att bolaget står redo när de större upphandlingarna inleds. En normal överklagandetid om 20 dagar har inletts i anbudsförfarandet, varefter arbetet kan påbörjas.

Christer Bergquist, verkställande direktör i Countermine Technologies AB (publ) kommenterar;
"Vi har i många år siktat in oss på att arbeta i Turkiet och ser denna första order som ett litet men mycket viktigt genombrott. Vi får en bra chans att se till att vårt lokala bolag fungerar som det skall och att alla tillstånd finns för mer omfattande arbete längre fram när de förväntade projekten längs gränsen mellan Turkiet och Syrien skall röjas."

Kontakt
Eventuella frågor kan riktas till:
Christer Bergquist, verkställande direktör, telefon 0704-169604 eller christer.bergquist@countermine.com


Countermine i korthet
Countermine Technologies har sedan 1989 bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis allt mer omfokuserats från maskinutvecklare till en internationell operatör erbjudande minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Countermine handlas med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 2 000 aktier. Kompletterande information finns på Countermines hemsida, www.countermine.se


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.