Countermine Technologies AB

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: YTTERLIGARE UPPDRAG I KROATIEN TILL ETT VÄRDE AV 1,85 MKR

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 09:45 CET

NGM-noterade Countermine Technologies har genom dotterbolaget TerraFirma doo vunnit ett minröjningsuppdrag utanför den kroatiska staden Zadar samt ett vegetationsröjningsprojekt på vägen till Petrinja.

Beställare är den kroatiska minröjningsmyndigheten CROMAC (Croatian Mine Action Center). Uppdraget avser röjning av 112 000 m2 minerat område, och det totala ordervärdet uppgår till 1,6 Mkr. Förutom detta uppdrag har ett vegetationsröjningsuppdrag om 80 000 m2 (250 Tkr) erhållits. Den kroatiska staten avser att investera totalt cirka 380 Mkr i minröjningstjänster i år.

Countermine Technologies arbetar främst med utveckling och produktion av effektiv och säker minröjningsutrustning, samt med minröjningsoperationer för att återställa mark i drabbade områden. Behovet av minröjning är omfattande i stora delar av världen, inte minst för kommersiell markexploatering såsom oljeutvinning, väg- och byggprojekt samt livsmedelsproduktion. Koncernen erhöll nyligen finansiering om cirka 80 Mkr för att kraftigt expandera minröjningsverksamheten och offentliggjorde i samband med detta planer att notera dotterbolaget Countermine plc på AIM i London.

Lars Nylin, verkställande direktör, kommenterar:
- Zadar projektet blir det första projekt där vi kommer att använda vår nya lilla maskin. Under mars kommer vi att möta två nationella delegationer på ministernivå för att konkretisera projektplaner i respektive länder, vilket är glädjande och ett tecken på att vårt minröjningsarbete uppfattas som kostnadseffektivt och högkvalitativt.


För mer information, vänligen kontakta:

Lars Nylin, VD
08-55442000 eller 070-416 96 00


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.