Countermine Technologies AB

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: DELÅRSRAPPORTEN FÖRSENAD

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 12:06 CEST

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: DELÅRSRAPPORTEN FÖRSENAD

Vi vill härmed meddela att delårsrapporten från Countermine Technologies AB är försenad och beräknas publiceras den 16 juni.

Orsaken till detta är att redovisningen från dotterbolaget TerraFirma d.o.o. är försenad. Detta beror på att myndigheterna i Kroatien ligger efter med sin handläggning.

Vi vill också påminna om att ordinarie bolagsstämma är senarelagd på grund av detta till den 24 juni kl. 10.00. Den hålls i bolagets lokaler i Södertälje.

Styrelsen i Countermine Technologies AB


Countermine Technologies AB är moderbolag och bildar koncernledning för två dotterbolag. Verksamheten består av utveckling och produktion av minröjningsutrustning samt medverka vid genomförandet av minsaneringsuppdrag. Countermine Technologies AB grundades för att kunna kombinera en rad olika resurser. Motivet är att genomföra en väl avvägd satsning på den nya marknaden för minsanering och minröjningsteknik. Resurser för internationell affärsverksamhet, biståndsprojekt, min- och minröjningteknik, tillverkningsteknik och entreprenörskap är några viktiga områden som knutits till företaget. Två företag med erfarenhet från branschen bildar dotterbolag i koncernen; Countermine Engineering AB och Countermine Operations AB.