Countermine Technologies AB

Countermine Technologies AB: Kungörelse

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 11:05 CEST

Styrelsen för Countermine Technologies AB (publ.), organisationsnummer 556541- 8794 har den 28 juni 2004 med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 2003 beslutat om utgivande av ett stycken konvertibelt skuldebrev om 1 500 000 kronor med en löptid t.o.m. 31 mars 2005. Konverteringsrätt i skuldebrevet medger rätt till utbyte till högst 320 400 aktier å nominellt 10 öre av serie B vid löptidens utgång. Vid full konvertering ökar bolagets aktiekapital med 32 040 kronor.

Styrelsen har vidare vid sammanträde den 30 juni 2004 beslutat om utbyte till aktier efter begäran om konvertering av konvertibla skuldebrev om sammanlagt 3 500 000 kronor jämte upplupna räntor till en konverteringskurs om 1 krona och 90 öre per aktie, innebärande att sammanlagt 1 943 245 aktier av serie B å nominellt 10 öre lämnats i utbyte mot nämnda fordringar jämte upplupna räntor.

Sammanlagt har genom utbyte till aktier bolagets aktiekapital härigenom ökat med kronor 194324,50.

De närmare villkoren i styrelsens beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Brännarevägen 3, 151 55 Södertälje.


Styrelsen för Countermine Technologies AB (publ.)