Boliden AB

Courtagefri handel för Bolidens aktieägare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:17 CET

Bolidens aktieägare med ett innehav mindre än en börspost (50 aktier) erbjuds möjlighet att courtagefritt köpa det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå en hel börspost eller alternativt sälja hela sitt innehav.

- Många av Bolidens aktieägare har inte en hel börspost. Styrelsen gör bedömningen att aktiens likviditet förbättras om fler aktieägare har hela börsposter, vilket är till gagn för samtliga ägare i Boliden. Mot denna bakgrund erbjuds aktieägare att courtagefritt köpa det antal aktier som krävs för att erhålla hel börspost, alternativt sälja av hela sitt innehav, säger Bolidens Ekonomi- och finansdirektör Staffan Bennerdt.

Erbjudandet vänder sig till aktieägare med 1-49 aktier och gäller under perioden 19 februari till 2 mars 2007. Avräkningsnotor för de som deltar beräknas skickas ut den 9 mars med likviddag den 14 mars. Erbjudandet genomförs i samarbete med Swedbank Markets och berörda aktieägare har informerats via brev.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Staffan Bennerdt, Ekonomi- och finansdirektör, Boliden AB, tel: 08-610 1520, 070- 513 61 14

Boliden är ett av Europas ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och på Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på 35 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens Large Cap-lista och på Torontobörsen i Kanada.
www.boliden.se