Billerud AB

Courtagefria försäljningen av Billerudaktier slutförd

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 17:06 CEST

Billerud har genomfört ett erbjudande om courtagefri försäljning av aktier för aktieägare med innehav om 199 aktier eller färre. Billerud har av historiska skäl många aktieägare som endast äger ett begränsat antal aktier. Erbjudandet genomfördes under perioden 16 maj - 8 juni 2011.

Motivet var att sänka kostnaderna i samband med försäljning av aktier för ägare med små aktieposter. En minskning av antalet direktregistrerade aktieägare medför kostnadsbesparingar vilket är till gagn för samtliga ägare i Billerud.

Nästan 8 500 direktregisterade aktieägare svarade på erbjudandet. Dessutom har cirka 1 500 förvaltarregistrerade aktieägare hörsammat erbjudandet. Totalt sett har antalet aktieägare därmed minskat med cirka 10 000. Antalet aktieägare i Billerud är efter programmet cirka 109 000.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-021 10 92
Sophie Arnius, Investor Relations Manager, 08-553 335 24, 070-590 80 72

 

Billeruds affärsidé är att erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.