Active Biotech AB

CPMP rekommenderar registrering i EU för Dukoral

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2003 16:24 CEST

CPMP, Committee for Proprietary Medicinal Products annonserar i ett pressmeddelande idag att de givit en positiv rekommendation för registrering av vaccinet Dukoral. Mer detaljerad information kan fås på EMEAs hemsida www.emea.eu.int under nyheter.

PowderJect Pharmaceuticals Plc förvärvade år 2001 SBL Vaccin AB av Active Biotech för en initial köpeskilling på 50 miljoner USD. Enligt köpeavtalet skall en tilläggsköpeskilling uppgående till 10 miljoner USD erläggas till Active Biotech vid godkänd registrering av koleravaccinet Dukoral i Europa.

Vidare skall Active Biotech erhålla royalty-ersättning på framtida försäljning av Dukoral i Europa. Ersättningen utgår till maximalt 20 miljoner USD på årlig försäljning överstigande 40 miljoner USD.

Lund den 25 juli 2003
Active Biotech AB

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper, avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com