Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Crafoorddagarna i Stockholm och Lund 11-13 maj 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:01 CEST


Välkommen att träffa årets Crafoordpristagare i polyartrit, som belönas "för sina pionjärinsatser vid isolering av interleukiner, samt bestämning av deras egenskaper och betydelse vid uppkomst av inflammatoriska sjukdomar". De tre Crafoorddagarna startar i år i Stockholm för att sedan fortsätta i Lund.

PRESSKONFERENSER OCH INTERVJUTILLFÄLLEN
Stockholm
Tid: måndag 11 maj, kl. 14.45
Plats: Klubbvillan, Kungl. Vetenskapsakademien, Frescativ. 4A, Stockholm

Lund
Tid: onsdag 13 maj, kl. 12.30
Plats: Biomedicinskt Centrum, Sölvegatan 19, Lund

Vänligen föranmäl närvaro och intervjuer till pressansvarig på KVA (se nedan)

CRAFOORDPRISTAGARE I POLYARTRIT 2009
Charles DINARELLO
University of Colorado School of Medicine, Denver, USA

Tadamitsu KISHIMOTO
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University, Japan

Toshio HIRANO
Graduate School of Medicine, Osaka University, Japan

CRAFOORDDAGARNA 2009
Stockholm
11 maj: Prisutdelning
12 maj: Prissymposium i polyartrit

Lund
13 maj: Prisföreläsningar

Prissumma: 500 000 USD, delas lika mellan de tre pristagarna.
Prisutdelning: Priset delas ut av H.M. Konungen, på Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm den 11 maj 2009.
Mer information och fullständigt program för "Crafoord Days 2009": www.crafoordprize.se, www.kva.se
Bilaga: Programblad, 2 sidor.

.............................................
CRAFOORDPRISET går till områden som normalt inte täcks av Nobelpriset:
astronomi och matematik, biovetenskaper, geovetenskaper eller polyartritforskning,
och delas varje år ut av Kungl. Vetenskapsakademien enligt ett roterande schema. Prissumman på 500 000 USD gör Crafoordpriset till ett av världens största vetenskapliga priser. Anna-Greta och Holger Crafoords fond bildades 1980 genom en donation till Kungl. Vetenskapsakademien.
Läs mer på www.crafoordprize.se
.............................................

Pressanmälan: Erik Huss, pressansvarig, KVA, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.