Lunds universitet

Crafoordska stiftelsen donerar 17 miljoner till strategisk forskning

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:00 CEST

Crafoordska stiftelsen har donerat 17 miljoner kronor till Lunds universitets strategiska forskning inom de prioriterade områdena biomedicin, molekylär proteinvetenskap och mänskliga rättigheter.
- Ett fantastiskt generöst bidrag och strategiskt mycket genomtänkt. Det här kommer att få stor betydelse för Lunds universitet, kommenterar rektor Per Eriksson och Sven Strömqvist, vice rektor för forskning vid LU.

Fem miljoner kronor går till att införskaffa ett Transmissionselektromikroskop till den biomedicinska forskningen. Det handlar om ett mikroskop med extremt hög upplösning som gör det möjligt att utforska hur människokroppen fungerar i friskt och sjukt tillstånd, genom att studera vävnaders och molekylers strukturer på detaljnivå.
- Det innebär en betydande förstärkning av vår redan avancerade utrustning vid universitetets nya Bioimaging Center. Detta center skall kraftsamla verksamhet och utrustning vid bland annat Biomedicinskt Centrum (BMC) i Lund, berättar professor Ingemar Carlstedt, styrelseordförande i BMC.
Transmissionselektromikroskop är en grundläggande teknik som kommer att kunna användas brett inom många olika forskningsområden både inom experimentell grundforskning och mer sjukvårdsnära, klinisk forskning. Stödet riktas därmed strategiskt till många framstående forskare.
Resterande tolv miljoner kronor av donationen går till att i ytterligare fyra år finansiera två professurer, som tidigare inrättats genom Crafoorddonationer. Det är den nya professuren i molekylär proteinvetenskap som innehas av Sara Snogerup Linse och professuren i mänskliga rättigheter som innehas av Hans Ingvar Roth. Professurerna och forskningen inom dessa områden är med donationen garanterade till och med 2012.

Mer info:

Ingemar Carlstedt

046-2224639, Mobil arbete: 0705 91 39 68


Britta Collberg