Cardo AB

CRAWFORD INVESTERAR I NY PRODUKTIONSENHET I RUMÄNIEN

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 13:12 CET

Cardo har beslutat att investera i en ny produktionsenhet i Rumänien, i syfte att ytterligare stärka divisionen Door & Logistics Solutions konkurrenskraft.
Som ett led i processen att optimera produktionen har också beslutats att avveckla enheten för dockningsproduktion i Tyskland.

Cardos division Door & Logistics Solutions, med huvudvarumärket Crawford, har genomfört omfattande förändringar under 2005 och 2006. Ökad effektivitet inom försäljning, service och produktion har gett positiva effekter i form av ökad tillväxt och lönsamhet. För att ytterligare stärka konkurrenskraften inom port- och logistiklösningar har Cardos styrelse beslutat att investera i en ny produktionsenhet i Rumänien.

- Inom de strategiska kundgrupper som Crawford riktar sig till, dvs internationella bolag inom transport, logistik och handel, ser vi en stark tillväxt i de östra delarna av Europa. Vår investering i Rumänien gör det möjligt att erbjuda en ännu bättre service och tillgänglighet för dessa kunder, säger Peter Aru, Cardos VD och koncernchef.

Investeringen i Rumänien uppgår till 30 MSEK. Produktionen beräknas vara i full drift från slutet av 2007.

STÄNGNING AV PRODUKTIONSENHET I TYSKLAND
Som ett led i processen att optimera produktionen har beslutats att stänga Crawfords enhet för dockningsproduktion i Wennigsen, Tyskland. Detta innebär att cirka 80 personer kommer att beröras, och förhandlingar inleds nu med fackliga representanter. Kostnaden för stängningen av enheten i Tyskland beräknas uppgå till cirka 85 MSEK, varav cirka 55 MSEK avser nedskrivningar av anläggningstillgångar. Kostnaden kommer att belasta första kvartalet 2007.

Nedläggningen i Tyskland i kombination med investeringen i Rumänien beräknas ge en positiv helårseffekt på Door & Logistics Solutions resultat om cirka 45 MSEK från 2008. Effekten på 2007 års resultat, exklusive ovanstående stängningskostnad, väntas bli marginell.

- Ovanstående förändringar är positiva utifrån vår ambition att ha den lägsta produktionskostnaden i branschen. Vi koncentrerar nu Crawfords dockningsproduktion till tre enheter; i Spanien, Rumänien och Kina, säger Peter Aru.

Malmö den 6 februari 2007
Cardo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Peter Aru, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 040-35 04 25, 070-602 61 81, maria.bergving@cardo.com

Cardo är en internationell industrikoncern med ledande varumärken, som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och stort applikationskunnande till industriella kunder. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening, system för massa- och pappersindustrin samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.800 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 8,5 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö.