Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

CREA.RE – Västra Götalandsregionen samlade Europas experter på statistik inom kreativa näringar

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 17:29 CEST

Hur kan man veta vilka resultaten blir av satsningar på kulturella och kreativa näringar? Och hur kan man jämföra resultat mellan länder och regioner i Europa? Med färska rapporter och en samlad internationell expertis stod Västra Götalandsregionen som värd för en aktuell EU-konferens i Göteborg den 20-23 mars.

Konferensen, som ägde rum på Hotel 11 på Eriksberg, var en del av ett EU Interreg IVC projekt och samlade ett 60-tal deltagare från elva europeiska länder. Vid tisdagens seminarier och debattstund, presenterades bland annat innehållet ur ESSnets (European Statistical System Network on Culture) rapport ESSnet Culture Cultural Statistics Framework. En rapport som är så färsk att den ännu inte hunnit tryckas.

ESSnet-gruppens bedrift består inte minst av att ha fått 25 av EU:s medlemsstater att enas kring gemensamma definitioner och att närma sig kulturstatistik på ett liknande sätt. Först när alla nivåer (den europeiska, nationella och den lokala) mäter på samma sätt, går siffrorna att jämföra. Med sin rapport tar ESSnet ett stort steg mot att möjliggöra detta.   

Ett stöd för politiska satsningar
KEA, en Brysselbaserad konsultbyrå, presenterade vid konferensen sin benchmarking-rapport gjord direkt för CREA.RE-projektets tio regioner. Målet är att stödja politiker och tjänstemän med att mäta insatser på kulturella och kreativa näringar, att ställa relevanta frågor och ta fram indikatorer. Rapporten innehåller en undersökning av goda exempel på kreativa näringar, bland annat Film i Väst. Tillsammans med övriga talare tecknades en bild av ett angeläget forskningsområde som genom sameuropeiska strävanden börjar nå fram till ett gemensamt ramverk.

– För oss är det här en oerhört viktig fråga. Jag är övertygad om att kultur och kreativa näringar är en stark kraft som ger möjlighet för regioner att växa, inte minst ekonomiskt. Men vi måste anstränga oss för att se till att de beslut vi fattar politiskt bygger på tillräcklig kunskap. Vi måste se vilken avkastning investeringar får och lära oss av vad som gått bra. Det är en fråga om att ta ansvar för att man fattar väl underbyggda beslut, säger Alex Bergström (s), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Starkare regionala roller
De två svenska myndigheterna för tillväxtanalys och kulturanalys gav sina tydligt kompletterande perspektiv på statistik och utvärderingar. De ser goda förutsättningar för att alla nivåer mäter på liknande sätt – men EU kan bara föreslå, varje land bestämmer sedan hur man tillämpar detta.

En viktig aspekt av mötet, utöver att samordna och utveckla sakfrågorna, var att stärka den regionala och lokala rollen i EU:s processer. Den rapport ESSnet-gruppen lägger fram är en del av EU:s kultursamarbete mellan medlemsstaterna (i den så kallade Öppna samordningsmetoden), där den regionala nivån inte är involverad.

Vid en avslutande paneldiskussion deltog Marc Piesbergen, Tyskland, Bozidar Pucnik, Slovenien, Raija Partanen, Finland, Dr Reinhard Mattes, Österrike och Claes Rydberg, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Underlättar för nya branscher
Alla uttryckte en starkt positiv känsla inför att man genom arbetet med statistik inom kultur och kreativa näringar tydligare kan hitta och identifiera möjligheter och problemområden, och i förlängningen bli ännu bättre på att underlätta för etableringen av nya branscher och aktörer inom en kulturorienterad och kreativ marknad.

– Även om man på mötet inte ville gå så långt som att slå fast en gemensam slutsats, så var det glädjande och slående hur man från alla håll betonade statistikens begränsningar, det krävs rapporter och beskrivningar. Siffrorna måste kompletteras med en historia, menar Annika Strömberg på Västra Götalandsregionens kultursekretariat.

Via kulturnämndens hemsida, vgregion.se/kultur, kan du hitta samtliga presentationer från konferensen och du hittar också länkar till videoupptagningar från samtliga anföranden (http://bambuser.com/v/2485455), samt den avslutande paneldebatten.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.