Gunnebo AB

Crédit Lyonnais tecknar avtal med Gunnebos dotterbolag Fichet Sécurité Physique värt 17 MSEK

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 11:32 CET

Den franska storbanken Crédit Lyonnais har tecknat avtal med Gunnebos
franska dotterbolag Fichet Sécurité Physique om köp och installation av
produkter för automatiserad kontanthantering värt drygt 17 MSEK.

Crédit Lyonnais har sedan 2001 arbetat efter en långsiktig plan för att
utrusta samtliga 1 850 bankkontor med automatiserad kontanthantering.
Arbetet har skett i nära samarbete med Fichet Sécurité Physique och
satsningen riktar sig framför- allt mot bankens affärskunder.

"Fichet tillhandahåller automater som är pålitliga och enklare för våra
kunder att använda", säger Philippe Moreau, ansvarig för automatisering
inom Crédit Lyonnais. "De är en viktig del av vår långsiktiga strategi
när det gäller automatisering."

Storsatsningen inom Crédit Lyonnais har två syften, dels att förbättra
personalens säkerhet, dels att ge affärskunderna bättre service. Den
senaste ordern på drygt 17 miljoner kronor omfattar
insättningsautomater, myntrulleautomater och elektroniska automater för
speciella transfereringar, exempelvis i utländska valutor.

"Vi räknar med en pay off tid på investeringen på mellan fyra och sex
år", säger Philippe Moreau. "Då räknar vi enbart produktivitetsvinster
och de nya affärer som genereras från automatiseringen. De reella
vinsterna av en bättre säkerhet är svårare att beräkna."

Ett av de snabbast växande affärsområdena inom Gunnebo Physical Security
där bl.a. Fichet Sécurité Physicque ingår är bank automation. "Vi ser
mycket intressanta tillväxtmöjligheter inom detta affärsområde och har
utvecklat en rad nya produkter som har marknadsintruduserats under de
senaste åren" säger Torbjörn Browall, divisionschef Gunnebo Physical
Security.

GUNNEBO AB (publ)
Information
För ytterligare information vänligen kontakta:
Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security på telefon
nummer 031-749 90 50, mobil 0705-92 56 04 eller e-post
torbjorn.browall@gunnebo.se eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB på telefon nummer 031-
83 68 03, mobil 0705-83 68 03 eller e-post janerik.dimming@gunnebo.se.

Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110
bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare
ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen
uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i
huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker
och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, sä
kerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre
områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken
inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny,
Leicher och Ritzenthaler.