Crescit

Crescit startar ny fond med startkapital på över 1 miljard kronor

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 11:30 CEST

Crescit Asset Management har startat en ny fond, Crescit Protect. Fonden lanseras med över 1 miljard kronor i tillgångar och är öppen för investeringar. I tillägg har den nordiska finansgruppen Mandatum Life Insurance Limited, som är ett helägt dotterbolag till Sampo Group, förvärvat 19,9 procent av aktierna i Crescit Asset Management AB.

Crescit Protect är bolagets andra fond och målet är att skapa en god riskjusterad avkastning för dess andelsägare. Crescit riktar sig primärt mot institutionella investerare. Crescit Protect avser att skapa en MSCI World-liknande avkastning till betydligt lägre volatilitet. Det investerade kapitalet kommer även att bevaras nominellt över en 10-års investeringshorisont.

-Många institutionella investerare, inklusive försäkringsbolag, möter utmaningar gällande kapitalkrav när de investerar i aktiemarknaden. Crescit Protect skapar möjlighet för institutionella kunder att behålla en effektiv allokering av tillgångar och samtidigt bibehålla en meningsfull förväntad avkastning. Crescit är ett entreprenörsdrivet företag med starka intressenter och ägarnätverk, som nu breddas ytterligare. Vi är även glada över att Mandatum Life har förvärvat en minoritetsandel i Crescit. Vi siktar på att tillsammans skapa nytta för institutioner i både Sverige och Finland framledes, säger Jonas Granholm, vd på Crescit.

Förutom Mandatum Life är Jonas Granholm, Hans Biörck, Gustav Lundeborg och Lennart Grebelius huvudägare i Crescit.

Crescit Asset Management AB är ett oberoende fondbolag som står under den svenska finansinspektionens tillsyn. Fondbolaget är verksamt sedan 2013 och förvaltar idag två fonder, Crescit Hedge och Crescit Protect. Crescits affärsidé består i att utnyttja börsens långsiktiga värdetillväxt genom exponering via aktieindexderivat.

Mandatum Life, som är en del av den framgångsrika Sampokoncernen, är en av Finlands mest respekterade leverantörer för finansiella tjänster. Tjänsterna omfattar bland annat förmögenhetsförvaltning, investeringar, besparingar, personlig riskförsäkring samt incitaments- och belöningslösningar.