Svenska kyrkan

Cristina Grenholm ny chef på Kyrkokansliet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2008 14:12 CET

Professor Cristina Grenholm blir ny direktor och chef för sekretariatet för teologi och ekumenik, på Kyrkokansliet i Uppsala. Hon tillträder den 1 aug 2009, efter Anders Lindberg som går i pension.

Cristina Grenholm är präst i Svenska kyrkan, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Karlstads universitet samt dekanus för estetisk-filosofiska fakulteten.

- Jag är både glad och stolt över att vi har kunnat rekrytera en så kvalificerad person som Cristina Grenholm till tjänsten som chef för den nationella nivåns sekretariat för teologi och ekumenik, säger generalsekreterare Lars Friedner.

Cristina Grenholm har varit studentpräst och universitetslektor vid Teologiska institutionen i Uppsala, och har ett omfattande teologiskt författarskap. Hon har skrivit om sårbarhet som livsvillkor, patriarkala schabloner av moderskap, vad kristen tro på Jesus betyder idag och hur nya budskap kan komma ur gamla texter varje söndag. Sedan 1991 sitter hon i Kyrkomötets läronämnd och under 90-talet var hon redaktör för Svensk Kyrkotidning.

- Jag har länge sagt att jag vill ägna mig mer åt teologins innehållsfrågor igen. Detta jobb ger verkligen möjlighet till det. Efter nästan tjugo år med akademin som min arbetsplats ser jag fram emot att få arbeta där den teologiska reflektionen tar mark i kyrkolivets stora och små frågor, säger Cristina Grenholm.