Socialdepartementet

Cristina Husmark Pehrsson deltar vid ministermöte i Bryssel

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:07 CET

Fredag den 1 december deltar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson på ministerrådsmöte i Bryssel.

På socialförsäkringsområdet behandlar ministerrådet framförallt tillämpningsföreskrifter för det nya regelverket om samordning av de sociala trygghetssystemen. Regelverket styr hur man kan ta med sig intjänade socialförsäkringsförmåner när man flyttar över gränserna.

-Jag välkomnar de förslag till delbeslut som nu läggs fram av det finska ordförandeskapet. Det är angeläget att människor kan arbeta utomlands med ett bibehållet socialt skyddsnät, säger Cristina Husmark Pehrsson.

-Vi måste också utveckla system som underlättar hanteringen av ärenden mellan myndigheter. Handläggningen ska ske rättssäkert och utan orimliga väntetider för den enskilde. Modern informationsteknik måste användas!

Vid rådsmötet kommer även den demografiska utmaning som Europa nu står inför att diskuteras.

-För att göra välfärdssystemen stabila måste vi möjliggöra för människor att stanna kvar på arbetsmarknaden längre än idag. I Sverige har regeringen bl a föreslagit slopad särskild löneskatt för att i större utsträckning ta tillvara äldres potential på arbetsmarknaden.Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se