GPSLogik AB

CRM-system har fram tills idag mest handlat om planerade aktiviteter.

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 11:38 CEST

CRM-system har fram tills idag mest handlat om planerade aktiviteter. Ett klassiskt CRM-system ger en total översikt av kunder / kontakter och de  affärsprocesser som är genomförda och planeras i framtiden. Med GPSLogik AB's geomatik-plugin kan data utväxlas mellan CRM och Geodata. Geomatik ger uppföljning på vad som hände i verkligheten med det planerade arbetet.

GPSLogik's geomatik-plugin för CRM-branchen medför att VD, säljchefer och controllers kan få överblick hur hur företagets resurser används i realtid. Med en enkel utrustning i de fordon i företaget som sälj- eller servicekåren använder får man in GPS-positioner i CRM-systemet. Där lagras de aktiviteter som genomförs varje dag. Man får alltså möjlighet att följa upp hur den planerade verksamheten blev i verkligheten.

Data som genereras av GPSLogik's gps-trackers ger nya möjligheter att styra upp verksamheten. För företag med mobil personal utom synhåll för ledningen blir det ibland fel som inte kan rättas till eftersom man inte har nån koll. Dessutom innebär en installation av gps-sändare att man får praktiska funktioner som t.ex. automatisk validerad körjournal för företagets fordon. Bara denna tidsbesparing räcker som skäl för en investering.

  • Automatisk och validerad körjournal. Det går inte skriva besök som utfört om man inte varit där.
  • Data och mätningar som ger exakt svar på hur många kundbesök som faktiskt görs och hur länge kundbesöken varar.
  • När börjar och slutar arbetsdagen?
  • Hur många timmar per månad spenderas på kontoret respektive ute hos kunder. Vart tjänas pengarna?
  • Realtidsvy finns, VD, säljchefer och controllers ser hur företagets resurser jobbar i realtid på google map, finns det några vita fläckar på kartan?
  • Kvaliteten på utfört arbete ökar omedelbart med minst 20% med vår utrustning i fordonen. När chefen har möjlighet att åka med 'virtuellt' så ändras de anställdas beteende drastiskt visar genomförda installationer.
  • Mindre bränsleförbrukning, mer genomtänkta rutter, mindre slarv.
  • Möjlighet att stänga av utrustningen på privat tid.
  • Vilka kunder besöks och hur ofta? Är det de med godast fika bröd eller bäst potential?

Vi är specialister på GPS-postionering och telematik-applikationer. Vi har alla typer av GPS-sändare för alla ändamål.