Fabel Kommunikation

Crowdculture ger nya kulturpengar till regionen

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 17:52 CEST

Idag öppnar en ny möjlighet till finansiering av kultur i Dalarna. Genom det webbaserade verktyget Crowdculture kan kulturskapare i regionen nu enkelt söka sponsring, starta insamlingar och marknadsföra sina projekt. De privata investeringarna i projekten medfinansieras av Region Dalarnas fond.

Crowdculture är en webbplattform för att finansiera kulturprojekt. Finansieringen sker genom en kombination av så kallad crowdfunding och offentliga bidrag. Privatpersonernas investeringar medfinansieras av de offentliga fonderna i systemet.

– En crowdfundingkampanj är inte bara en källa till finansiering utan också en marknadsföringskanal. Att tidigt skapa en relation till sin publik blir allt viktigare och genom nätet är det lättare att nå fler, säger Therese Jonasson från Crowdculture.

Verktyget används redan i flera regioner i Sverige och ett 30-tal projekt har hittills finansierats. Region Dalarnas fond är ett nytt tillskott av kulturpengar och förstärker den befintliga kulturbudgeten. Crowdculture i Dalarna samfinansieras brett av Region Dalarna, Landstinget Dalarna, ALMI, Tillväxtverket, EU:s regionala utvecklingsfond, Film i Dalarna samt tre Dalakommuner. 

– Crowdculture är ett komplement till de traditionella bidragen som finns att söka i regionen och pilotprojektet pågår till december. Vi ser detta som ett demokratiskt sätt, där mångas intresse för kultur bidrar till nya projekt. Eftersom det är webbaserat spelar det inte någon roll var i Dalarna du bor för att ansöka. Publikdeltagande och interaktion är en del av den nutida kulturen och det uppfylls av Crowdculture. Målet är bland annat att öka möjligheterna till finansiering så att fler kulturprojekt kan realiseras, säger Theresia Holmstedt-Jensen, projektledare för Kulturella och kreativa näringar i Region Dalarna.

Plattformen riktar sig till alla inom det kreativa och kulturella området med en mindre budget eller behov av delfinansiering. Pengarna finns att söka till och med december 2012. En kampanj är publicerad i endast 120 dagar, så ju snabbare projektet läggs upp på www.crowdculture.se desto större är chansen att nå sin budget.

Läs mer:
Hur funkar det: http://www.crowdculture.se/se/pages/creators
Fondens kriterier: http://www.crowdculture.se/se/users/2771/profile  
Crowdculture i DN (projekt som finansierats genom systemet):
http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/har-betalas-konsten-av-privatpersoner

Kontakt
Theresia Holmstedt-Jensen                                         Therese Jonasson
Projektledare KKN, Region Dalarna                             Projektledare Crowdculture
Theresia.Holmstedt-Jensen@regiondalarna.se
           therese@fabel.se
023 77 70 12                                                                073-6168351