Fabel Kommunikation

Crowdfunding ska finansiera Helighetens bilder

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 11:52 CET

Projektet Helighetens bilder är en serie föreläsningar, diskussioner och sammankomster om helighetens visuella uttrycksformer. Seminarierna ska ledas av Tom Sandqvist, professor i konstteori och idéhistoria och arrangeras i samarbete mellan Rönö församling, Salongen i Lid och Lids bygdegårdsförening.

För att kunna finansiera de elva föredragen och seminarierna söker nu arrangörerna så kallad crowdfunding genom sidan Crowdculture. På sidan kan allmänheten vara med och finansiera och bestämma över kulturutbudet. Crowdculture är ett nytt sätt att ansöka om offentliga medel, där publikens bidrag medfinansieras av det offentliga. Sidan blir också en digital marknadsplats som gör det möjligt att sprida sitt projekt i den virtuella miljön: http://www.crowdculture.se/se/projects/helighetens-bilder

Crowdculture är en kulturfinansierngsplattform på nätet som syftar till att:

- Öka resurserna till kulturen och möjligheter till finansiering

- Öka transparensen i ansökningsprocesserna och möjligheter till samverkan

- Ökat medborgarinflytande på det regionala kulturutbudet