Triple Steelix

Crux öppnar kontor i falun för satsning inom Vindkrafte

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 14:56 CEST

Inriktningen kommer att ske i tre olika delar där man urskiljer kompetensförsörjning inom byggnation, service & underhåll samt räddning. Även en övergripande utbildning kommer att tillhandahållas för skyddsombud.

Det är främst ett ökat behov av utbildning samt den satsning som nu sker inte minst i mellersta Sverige av den direkta utbyggnaden inom Vindkraft som bidragit till företags önskan om en etablering i Falun.

- Genom Främby Hallar ges vi möjlighet till bra lokaler och utbildningsområden med Vindkraft i dess närhet samt möjligheter till fortsatt expansion i en av Sveriges mest intressanta regioner. Tillsammans med andra intressanta kollegor inom Vindkraft avser vi att bygga ett centrum för utbildning, drift och underhåll i Falun, berättar Crux´s marknadschef Christer Lindh


Crux Klätter- och Säkerhetsustrustning AB har etablerat sig som en ledande leverantör inom utbildningar samt utrustning på hög höjd. Företagets målsättning är att erbjuda kunskap och utrustning av högsta kvalitet och samtidigt ta hänsyn till miljön.
Företagets miljö- och kvalitetsarbete innebär inte bara att man ska uppfylla de krav som myndigheter och kunder ställer på verksamheten utan att man ständigt arbetar med förbättringar och förebyggande av föroreningar och avvikelser. Crux är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.


Ett stort antal vindkraftsverk är under planering i den region som Triple Steelix verkar inom. Med finansiering från bland annat Energimyndigheten och Länsstyrelsen Dalarna driver därför Triple Steelix ett utvecklingsprojekt med målet att skapa fler arbetstillfällen genom utveckling av befintliga företag samt nyetableringar. Samtidigt drivs en klar målsättning att skapa ett centrum för drift- och underhåll i regionen. Crux etablering ska ses som ett steg i denna utveckling för framtidens ökade behov.


För mer information ta gärna kontakt med Christer Lindh, Crux (christer@crux.se – 0735-440 376)) eller
Kjell Grundström,Triple Steelix /Främby Hallar /(kjell.grundstrom@falun.se – 070-575 64 89)